Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Duyurular arrow 2016 YILI GENEL KURUL RAPOR ve BLANÇO
2016 YILI GENEL KURUL RAPOR ve BLANÇO Yazdır
ERTUN KONUT YAPI KOOP.
2016 YILI GELİR-GİDER BLANÇOSU
01/01/2016—31/12/2016

GİDER

GELİR

EMLAK VERGİSİ

51.871,00 TL

2016 YILINA AİT . GELİRLER

86.336.25 TL

İLETİŞİM GİDERLERİ

1.116,00 TL

ELEKTRİK -SU

1.125,00 TL

YÖNT.KURL BAŞKN. HUZUR HAK

12.000,00 TL

YÖNET. DENET KURL HUZUR HAK

5.280,00 TL

BANKALARDA

Şu an Ziraat Bankası Bakırköy Şb

10.238.00 TL

MUHASEBE GİDERLER

1.150,00 TL

ÖDENEN HARÇ VERGİ

780,25 TL

KIRTASİYE

1.050,00 TL

GENEL KURULGİDERİ

1.185,00 TL

KİRA GİDERLERİ

10.200,00 TL

DEMİRBAŞ ALIMLARI

0,00 TL

GENEL GİDERLER

0,00 TL

GENEL TOPLAM GİDER

86.097.25

2016 YILI GELİR GİDER FARKI

238.00

238,00 TL

Beyhan Demirkuş

Koop.Yönt.Krl.Bşkn.


2016 YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

 
 
 
A. GENEL BİLGİLER
a) Kooperatifin adı :S.S.ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
b) Kuruluş bilgileri : 1989 YILI
c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 20/03/1989 254223
d) Adresi : Atatürk Mh.İkitelli Cd. No 57 D 1 İkitelli /İstanbul
e) Telefon/Faks Numaraları : 0212 548 44 31 0530 418 70 44
f)Web adres ve elektronik posta: www.ertunyapikoop.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
1..Beyhan Demitkuş             2016 yılı . 12000 TL
2. Yüksel Eren...      2016 ylı                    840
3. Haydar Eroğlu              2016 ylı 840
4. Haydar Dilekçi                         2016 ylı 840
5-Mehmet Bulut 2016 ylı 840
2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
.Hüseyin Kamo 2016 840
2-Abidin Sarar 2016 840
3 Serdar Türemez 2016 840
3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi
1. Çalıştırılan Herhangi bir personel yoktur
4)Muhasebecinin ad ve soyadı, görev dönemi ve yapılan ödemeler: “
Adem Tezi 2016 1.250 Tl .”
5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler
2016 Yılı kooperatifimizde yapılan çalışmalar planladığı gibi yapılmıştır
Kooperatifimizin İnşaat yapım aşamasına geçilmesi
6)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:
GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
77,900 TL 219,000 TL 77,900,00
1. GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
1. 219,500 219,500 67,500
 
C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:
1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi : Blanço gelir ve gider ler mümkün olduğu kadar gelen gelirler karşılığında yapılmaktadır. Kooperatifimizin Üye aidatlarının dışında herhangi bir geliri bulunmamaktadır
2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:
Toplam gelir :86,336,25 TL
Toplam gider :86,097,252 TL
Kalan para : 238,33 TL
Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
Vergi ve harç giderleri :52,100,00 TL
Sigorta giderleri :00
Genel giderler : 21,250.00
Diğer giderler :13,086,.25 TL
Toplam :86,336,25 TL.
4) Kullanılan Banka Kredilerinin:
Banka Adı Tutarı Faiz Oranı Vadesi Ödenen Kalan
Herhangi bir bankada herhangi kredi kullanılmamıştır.
5) Kooperatifin Borçları :
1. Belediyeye : Emlak vergisi 212,055,00 TL
2. Vergi Dairesine : 00...
3. Sigorta (SSK) :.00.
4. Piyasaya : 00
5. Yükleniciye : 00.
6. Personele : 00
6) Demirbaş ve diğer araçlar :
Cinsi Bedeli Adedi
1. Bigi sayar 500 Tl 1
2 Para Kasası 600 1
3 Televizyon 500 1
4- Müzik seti 200 1
5- Mini Buzdolabı 150 1
6- Piknik Tüpü 50 1
7-Masa 50 1
8-Sandalye 90 6
9-Bilgisayar Dolabı 75 1
7) Tutulan Defterler
Noter Tasdiki(Açılış) Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü Tarih ve Sayısı Noter.Adı Tarih ve Sayısı Noter.Adı
1-Yevmiye Defteri, . 26/12/2014 –Büyükçekmece 12.Noter 8./06/2016.Büyükçekmece 12.Noter
2-Envanter ve Bilanço Def 26/12/2014 B.Çekmece12..Noter
3-Envanter ve Bilanço Def 26/12/2014 -B-Çekmece 12.Noter
4- Yönt. Krl Karar Def. Var... 20/03/2006 No 7376 B.Köy 10 Noter
5- Üye Kayıt Def.(1) Var 06/09/1989 No 21101 B.Köy 10. Noter
6- Üye Kayıt Def. (2) Var 26/05/1995 No 22235 B.Köy 10.Noter
Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :
1) Mevcut Ortak Sayısı : 166
Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 0
-Genel kurulca belirlenen ortak sayısı : 166
-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:Taşımaktadır
2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 180 TL
-Ortaklardan yapılan tahsilat :77,934.00 TL
-Ortakların aidat borcu ve Emlak Ver. 219.510,00 TL
3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:
-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :0,50
-Gecikme cezası tahsilat miktarı :00
 
D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :
1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı
Herhangi bir Gayrimenkul Alım satımı olmamıştır.
 
2. İnşaat Yapım Yöntemi : İnşat Yapımı Yapılmamıştır.
3-Konut İş yeri Sayısı : 0
 
Yapılan İhaleler İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli Konusu Tarafları
Herhangi bir alım satım olmadığından İhale ve sözleşme olmamıştır.
4-Arsa veya arazinin İmar Durumu : İMARLI
 
Bu rapor, kooperatifin 2016 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.
ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
 
15/01/2017
Beyhan Demirkuş Yüksel Eren Haydar Eroğlu
Koop.Ynt.Krl Başkanı Yönt.Bşkn.Yrd Üyesi
 
 

Haydar Dilekçi Mehmet Bulut.
üye üye

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile