Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow ÜYE AİDAT BORÇ LİSTESİ
AİDATLAR+ BORÇ---ÖDEME LİSTESİ Yazdır
360 TL+2
2
sıra
No

Adı Soyadı
  Ortak No. Hisse
Adet
2015 YILI AİDALARI 2016 YILI
AİDATLARI
2017 YILI
AIDATI
2018 YILI
AİDAT
2019 aidat 2020
yılı aida

2021 Yılı Aidat 2022
yılı a,idat
ı

2023 yılı Aidat--------------
-------------------------
2024 yılı  
EMLAK VERGİSİ BORCU
2008-2009-2010-2011-2012-
2013-2014-2015-2016-
17-18-19+20-21-22 yıl
TOPLAMI
TOPLAM
BORÇ
1
A. Rıza Kaya
 
222
1
180
05/03/2020 de yatan 3000 TL den Ödendi
200
Ödendi
200
Ödendi
272 TL nin14/07/2021 de 250 TL ödendi Klab 22 TL 25/12/2021 de ödendi 248 TL 600 TL olan Huzur hakkı ödemesinde 25/12/2021 de ödendi 236 TL 25/12/2021 de ödendi 360 TL nin
25/12/2021 de

62 TL si ödendi
kalan298 TL 01/05/2022 de ödendi
600 TL 01/05/2022 de
160 TL si ödendi
Kalan 440 TL
01/07/2022 de
Huz. Hak dan ödendi
1,440TLnin 01/10/2023 te ( Huz. Hakkında) 900 Tl si ödendi Kalan 540 TL- nin 01/01/2024 te 800 TL Huz. Hk. dan ödendi 1,440 TL   3,380 TL nin 05/03/2020 de
2,300 Tl ödendi Kalan 1,265 TL+2021 Yılı Emlk Ver 355 TL +2022 Em Ver. 495 = 2,135 TL.60 TL si ödendi Kaln 1,975 TL +2023 yili Emlk. Verg. 75 TL=2.150 TL den30/12/2022 de Huzur Hk Olan 900 TL odendi Kalan 1.,430 TL nin 01/01/2024 te 260 TL si ödendi KALAN 1,170+120 TL Gck Zam. +2024 Emlak ver 45 TL =
TOPLAM Emlak Verg Borcu 1,330 T
L
 
Borç
2,775 TL
2
Abidin Sarar
 
150-211
2
26.12.2015
360 ödendi
01/06/2017
400 ödendi
01/06/2017
400 TL
20/05/2018
de 400 Tl
ödendi
400 TL nin 125 Tl si ödendi
Kalan 275 Tl 31/05/2019 da
Ödendi
400 TL
25/12/2019
da ki 490 TL Huz.Hak.dan ödendi
720nin TL01/06/2021
350 Tl ödendi i Kalan 370 TL nin 14/02/2021 de 250 TL si ödendi. Kalan 120 TL
Huzur Hakkı Olan 600 TL den
25/12/2021 de ödendi TL
1200TL nin 01/05/2022 de
400 TLsi ödendi
kalan 800 TL
01/07/2022de
500 TL Huz. Hak ödend

Kalan 300 TL
30/12/2022 de odendi
2,880TL nin 24/09/2023 te 2,000 Tl si ödendi
KALAN 880 TL si 01/10/2023 te (Huz Hakkındaki 900 TL den ödendi )
2,880   Kalan 255 TL+2021 Yılı Eml.Ver
.610 TL+ 2022 Emlak verg.
970 TL = 1,865TL nin
25/12/2021 480 TL si ödendi
Kalan 1,325+45 TL+2023 Yili Emlak Verg.75TL=1.445 TL den 30/12/2022 de 600 TL si odendi Kalan 940-20 TL 920 TL nin 01/01/2024 te 800 TL Huz. Hk . dan ödendi KALAN 120 TL +2024 Yıl Emlk. Ver 90=210 TL
 
Borç:
3,090TL
3
Abuzer
Yıldırım
 
249
1
212 TL Ödendi 224 TL ödendi 212 TL
ödendi
200 TL
Ödendi
200
04/03/2019
Da ödendi
200 TL 13/07/2021 de yatan 1043 Tl den ödendi 360 TL
13/07/2021 de
200 TLödendi
Klan 160 TL31/03/2023 te
yatan 1443 Tl den ödendi

600 TL
31/03/2023 te yatan 1443 TL den
ödendi
1,440 TL
19/12/2023 te ödendi
1440  
2,890 TL 04/03/2019 da ödendi2020+2021 Yıl eml.ver. 625 TLnin 13/07/2021 de 483 Tl si ödendi kalan 180 Tl 2022 yıl Em Ver 495 TL = 675+2023 yili Emlak Verg. 85 TL= 760 TL nin 683 TL si ödendi Kalan 67 TL Ödendi 2024 YIlı Emlk. Ver 45TL
 
Borç:
1,485 TL
4
Adile Kaya
 
221
1
07/11/2016 da 180 TL ödendi 07/11/2016
200 TL
Ödendi
308 TL 07/04/2023 Te yatan 7000 TL den ödendi 290 Ödendi 272 TL ödendi 254 TL ödendi 424 TL ödendi 654TL 07/04/*2023 te Ödendi
1,440 TL nin 07/04/2023 600 tlsi te ödendi
Kalan 840 TL+70 TL Gck Zam = 910 TL
1,440  
2017 ve öncesiyıllara ait emlk.ver toplam 2,175 Tl 07/11/2016 da ödenen 480 TLKalan 1,795+295 +2018+2019 +2020 Emlk.Ver= 3,215TL+ 2021 Yıl Em.Ver 315 TL6+ 2022Yıl Em.Ver. 465 TL= 3,895+225+2023 Yili Emlak Verg 75 TL= 4.195 TL 07/04/2023 te ödendi 2024 Yılı Eml. Verg. 45 TL

 
BORÇ
2,395TL
5
Ahmet Çolak
 
142
1
26.12.2015
(180 TL ödendi)
290 11/06/2017
de 200 TL
Ödendi
272 27/12/2022 de yatan 6,484 TL den ödendi 254 TL ödendi 236 TL ödendi 392 TL ödendi 600TL ödendi
1,440+130=
1570 TL
1,440  
4,440 TL
27/12/2022 de yatan 6484 TL den ödendi

2023 Yili Emlk Verg. 85 TL 2024 YIl emlak verg. 45= 130 TL
 
Borç: 3,140
6 Ahmet Murat Çopuroğlu   396-397 2           400TL 06/03/2020 de ödendi 720 TL 15/03/2021 de
ödendi kalan 320 tl 17/08/2021 ödendi
1,200 TL nin 17/03/2022 de 720 TL si ödendi
Kalan 480 TL 04/07/2022 de ödendi.


2,840 TL nin 10/03/2023 te 1,200 ödendi
Kalan 1,640 11/10/2023 te ödendi
2,880 TL   580 TL 06/03/2020 de ödendi
2021 Em.Ver. 610 TL ödendi 2022 EMlk Verg . 930 TL Ödendi
2023 Yili Emlak Verg. 150 TL 10/03/2023 te ödendi.2024 Yıl Emlk Ver 90 TL
40 TL. Alacaklı
TOPLAM Borç 2,970TL -40 = 2,930 TL

7
Akif Akça
 
124-285
2
18/11/2015 360 TL ödendi 07/11/2016
da 400 TL ödendi
13/10/2017 de 400 TL
ödendi
400 TL
17/04/2018 ödendi
400 TL
04/03/2019 da ödendi
400TL
08/06/2020
de ödendi
720 TL
05/06/2021
400 TLödendi
Kalan
320 TL ödendi
1200 TL 31/05/2022 de 720 TL si ödendi Kalan 480 TL nin 19/06/2022 de 440 TL si ödendi Kalan 40 TL Ödendi
2,880 TL nin 1.200 TL06/03/2023 Te 1,200 TL si ödendi Kalan 1,680 TL 12/11/2023 te ödendi
2,880 TL28/02/2024 te 1,440 Tl si ödendi  
2021 Yl Em.Ver 610 TL
05/06/2021 de ödendi
2022 YIl em Ver. 930 TL Ödendi 2023 yılı emlak verg. 150 TL ödendi. 2024 Yılı Emlk. Verg 90 TL
i
Borç 2,970TL
8
Ali Etlik
 
 
196
1
2008-2015 yılları
1,512 TL16/05/2023 te yatan 4,000 TL den ödendi
326 TL 16/03/2023 te ödendi 308 16/05/2023 te ödendi 290 TL ödendi 274 TL ödendi 254 TL Ödendi 424 TL ödendi 654 TL 29/05/2023 te yatan 3,000 TL den ödendi
1,440 TL+130=1,540 TL 1,440 TL  
4,740TL 16/05/2023 te 1,000 TL si ödendi kalan 3,740 TL nin 2,345 TL si ödendi Kalan 1,995 TL+295TL+ 2024 YI Emlak Ver 45 TL = 2,335 TL
Borç
5,345T
L
9
Ali Kaplan
 
35-36
2
360+10=370
(01/06/2016 da Ödendi)
400+48 TL 06/08/2019 da ödendi 400+40 TL 06/08/2019 da ödendi
400+20 Tl 06/08/2019 da ödendi
400 TL
06/08/2019 da Ödendi
424 29/07/2021 de yatan 3050 TL den ödendi 720 TL
ödendi
1,200 TL 21/07/2022 de ödendi 2,880 nin 26/06/2023 te 1,200 TL ödendi
Kalan 1,680 TL 30/10/2023 te ödendi
2,880TL  
2900 TL nin (01/06/2016
2730 TLsiödendi) KALAN 170 TLve
2017+2018+2019+ Gec.Zam Emlk Ver
Toplam :2,250 TL nin 06/08/2019 da 1806 TL ödendi Kalan 444+2020emlk
Ver640 TL =1,104 TL+2021 EM.Ver 605 TL=1,906 TL 29/07/2021 de ödendi 2022 Yıl Em Ver.950 TL Ödendi 2023 YIli Emlk. Verg 150 TL ödendi 2024 Yılı Emlk. Verg. 90 TL
 
Borç
1,530TL

10 Ali Rıza Alkan   16 1 02/02/2016
(180 TL ödendi)
21/09/2016
200TL Ödendi
11/06/2017
200 TL
ödendi
200 TL 03/08/2018
de ödendi
200 TL 09/06/2019 ödendi 200 TL Yatan 1000 TL den13/07/2021 de ödendi 360 Tl
13/07/2021
de
ödendi
708 TL 02/10/2023 Te yatan3,260 TL den ödendi 1,440 TL 02/10/2023 te ödendi 1,440  
2020 Em.Vr 360 TL+ 021 Yıl EM.Ver 365 TL=725 TLnin 440 Tl 13/07/2021 de ödendi Kalan 285+25=310+495=805 120+ 2023 Yili Emlak Verg. 85 TL=1,120 TL 02/10/2023 te Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
BORÇ 1,885
11
Ali Riza Aydın
 
31
1
25/12/2015 te180 TL ödendi 200 TL
27/12/2016 da
ödendi
200
Ödendi
254 14/06/2021 800 Tl den ödendi 236 Ödendi 218 TL Ödendi 360TL nin
102 TL si ödendi
Kalan 258 TL TL 29/11/2022 de ödendi
600 TL 29/11/2022 de ödendi
1,440 TL
30/09/2023 te ödendi
1,440 TL  
25/12/2015 170 TL emlak ver.
Ödendi (2016 Emlk.Ver 185
Ödendi 2017 Em.V. 215 Tl ödendi
2018+2019+2020 +2021 Yıl EM.Ver =1,592 TL nin 1405 Tl si ödend i
Kalan 195TL + 2022 YIL Em.Verg 495 TL= 690 TL Ödendi
2023 Yili Emlak Verg
85 TL
Ödendi 2024 Yıl Emşlak Verg. 45 TL
Borç.
1,885 TL

12 Ali Şeker
  344-346 2 13/11/2015 360 TL Ödendi 21/09/2016
400 TL
ödendi
28/09/2017
400 TL
ödendi
06/06/2018 400 TL ödendi 400
04/12/2019 Ödendi
400
29/05/2019 da Ödendi
720 TL 27/05/2021
de400 TL ödendi Kalan 320TL06/05/2022 de yatan 1,970 TL den ödendi
1200 TL nin 06/05/2022 de 720 TL si ödendi
Kalan 480 TL 26/12/2023 Te yatan 3,530 TL den ödendi
2,880 TL 26/12/2023te ödendi 2,880 TL   Emlak VerToplam Ödenen 1600 TL
İ370 TL)2017 Emlk Ver 430TL28/09 2017 de ödendi 2018 Em.Vrg.720 TL ödendi 2019 E.V. 380 +90 470 TL ödendi +2020 Em.Vr 580 Tl 29/05/2020 de ödendi 2021 Em.Ver. 605 TL 27/05/5021 de ödend iTL 2022 Yıl Emlk Verg. 930 TL Ödendi
2023 Yili Emlak. Verg. 170 TL Ödendi 2024 Yılı Emlk Ver 90 TL

Borç:
2,970 TL


13 Ali Tuna


  8 1 2882 524 488 452 416 344 544 tl 816 tl
1,700 1,440   5,870TL Borç 15,476TL
14
Ali Şengül
 
147
1
03/06/2018 de ödendi 03/06/2018 de ödendi 03/02/2018
de ödendi
200 TL 03/06/2018
de ödendi
236 Tl 13/07/2021 de yatan1610 Tl den ödendi 218 TL 13/072021 de ödendi 360 TL
13/07/2021 de
ödendi
708 TL 06/10/2023 te ödendi
1,440+130 = 1,570 TL 1,440  
2103+2018 Em.Ver Tplm.1.660 TL
.03/08/2018 de Ödendi 2019 +2020 Emlk. V. 745+2021 Yıl Em.Ver.
315 TL =1050 TLni 13/07/2021 de 796 Ödendi Klan 254+66=320+ 2022 YIL Emlk Ver.495 TL =815 +45Tl + 2023 Yili Emlak Verg 85 TL.= 945 TL-132 TL= Kalan 813+10+2024 yılı Emlk Verg 45 TL=868 TL
Borç:
3,878 TL
15
Alican Düzenli
 
101-125-
126
3
540 TL
(600 TL Ödendi)
YATIRILAN
13/06/20161,650
4/01/2017 5,464 TL
600 TL
25/12/2017 ödendi
600 TL. 18/02/2019 da ödendi 600 TL
29/05/2020
Ödendi
600 Tl nin 29/05/2020 de 450 TL ödendi
KALAN 150 Tl Bu 150 TL 28/12/2020 de ödendi
1080 TL nin
85 TL si ödendi
Kalan 995 TL
29/11/2021:
de 500 TL ödendi
Kalan 495 TL
23/12/2021
de ödendi
1,800 TL27/06/2022 de 600 TL ödendi Kalan 1,200 TL 02/08/2022 de 600 tl ödendi KALAN 600 TL 22/12/2022 de ödendi
4,320 TL nin 1800 TLsi 30/05/2023 te TL ödendi KALAN 2,520 26/12/2023 te 1,000 TL Ödendi Kalan 1,520 TL 4,320 TL   Emlk Ver4.650 (Toplam 2015Emlk ver Dahil Borç 6.910TL) nın 14/06/2016 da yatan 1650 TL den 790 tl ödendi Kalan (3.860 TL Em.Brç Ödendi) 2017 EmlakVer.705 TL 25/12/2017 de ödi 2018 E.Ver. 1080 TL 29/12/2018 de ödendi kalan 2019+2020 Emlk Ver
1,450 TL 29/05/2020 de ödendi
BORÇ 150 TL
28/12/2020 de
ödendi borç yok 2021 EM.Ver. 915 TL 12/05/2021 de 500 TLsi
ödendi kalan 415 TL. Bu 415 TL nin 12/08/2021 de Yatan 500 TL den ödendi Borç yok 2022 Yıl Emlk. Ver 1,395 TL nin 1/05/2022 de 1,180 TL si ödendi KALAN 215 TL de ö
dendi Vergi borç Yok 2023 Yili Emlak Verg.
225 TL 09/03/2023 te ödendi
---------------
Aidat 4,320 TL nin TL 26/03/2023 te 1,800 TL si ödendi Kalan 2,520 TL nin
26/12/2023 te 1,000 TL si ödendi KALAN 1,520 TL+ 4,320 TL+135 TL EMlk Ver
Toplam BORÇ
5,975 TL


16
Alican Ölmeztürk
 
95-96
2
15/03/2016 da
( 360 da Ödendi)
18/12/2016 yATAN 1000 TL den 400 TL ödendi 472 TL 21/12/2020
de yatan
4075 TL den ödendi
448 TL ödendi 424 TL
ödendi
400 TL
ödend
i
720 TL
08/04/2021 de
400 TLdendi
Klan 320 TL
21/10/2021 de
ödendi
1,200 TL nin 19/03/2022 de720 TL si Ödendi
Kalan480 TL 19/11/2022 de ödendi
2,880 TL
02/03/2023 te 1,200 TL si ödendi
Kalan 1,680 TL 29/09/2023 te ödendi
2,880 TL 12/03/2024 te ödendi  
3,100 TLnin15/03/2016 da 258 TL ödendi 18/12/2016 600 TL ödendi
21/03/2017 2000TL Ödendi
2014-2020 de Emlk Verg Tplm Kalan ,2,961 TL
2
1/12/2020 de ödendi 2021 M.Ver 605 TL Ödendi 2022 Em.Verg. 930 TL Ödendi 2023 Yili Emlak. Verg. 150 TL02/03/2023 te ödendi
2024 Yıl Emlk. Verg 90 TL Ödendi
Borç Yok
17 Aydan Arslan   437 1 00 00 00 00 00 00 160 TL 13/11/2022 de yatan 1270 TL den ödendi 600 TL Ödendi 1,440 17/07/20223 te 600 TL siödendi
Kalan 840 TL 31/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2022 Emlk Ver.
495 TL Ödendi 2023 yılı Emlak verg. 75 TL ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
Borç
1,485 TL
18
Aydın
Türemez
 
131-
1
212 TL
ödendi
224 TL
ödendi
212 TL
ödendi
200 TL
ödendi
200 TL
ödendi
236 TL 23/10/2022 de yatan 1228 TL den ödendi 392 TL 23/10/2022 de ödendi 600 TL 23/10/2022 de ödendi 1,440 TL+130=1,570 TL 1,440  
2.890 TL09/04/2019
da ödendi 2020 Em.Vr: 320TL
+2021 EM.Ver 305TL
= 625 +85 + 2022 Yıl Emlk.Verg. 495 TL Toplam 1,205 TL 23/10/2022 de Ödendi. 2023 Yili Emlak Verg 85 TL +2024 Yıl Emlk. Verg.45 TL = 130 TL
Borç:
3,140 TL
19
Aziz Kamo
 
121-122
2
360+86 TL 09/06/2019 da ödendi 400+72 TL nin 300 TL si ödendi kalan 172 TL 06/12/2022 de yatan 5750 TL den ödendşi
580 TL 06/2022 de yatan 5,750 TL den ödendi 544 TL 06/12/2022 de ödendi 508 TL 06/12/2022 de ödendi 472 TL 06/12/2022 de ödendi 785 TL 06/12/2022 de ödendi 1200 TL TL 06/12/2022 de ödendi 2,880TL+260= 3,140TL 2,880   Emlk.Ver. 8,880 TL nin
06/12/2022 de 1490 TL si ödendi KALAN 7,390+540 TL+ 2023 Yili Emlk/ Verg. 170 TL = 8,100 TL.+800+2024 Emlk. Verg. 90 TL =
TOPLAM emlk. Verg Borcu= 9,990 TL


Toplam Borç 12,610 TL
20
Bahar Yurttaş
 
234
1
19/01/2017
(191 TL
200 Tl Aidatın
19/01/2017
100 TL ödendi
Kalan 100 TL
20/03/2017
80 TL ÖDENDİ
KALAN 20TL

290 TL 30/10/2022 de yatan 1,521 TL den ödendi 272 TL 30/10/2022 de ödendi 254 TL 30/10/2022 de ödendi 236 TL 30/10/2022 de ödendi 392 TL
30/10/2022 de ödendi
816TL 1,440 TL130=1,570 1,440 TL  
2013+2014+2015 016+2017+2018+
2019+2020 EMLK.Ver 2,950TL+
2021 Yıl Em.Ver 315 TL =3,265+470 + 2022 YIl Em.Erg .495 TL+2023 Yili Emlak verg.75 TL
= 4,230TL+280+2023 Yili Emlak Verg 85 TL=5,270 TL+520 Tl+ 2024 Yılı Emlak Verg. 45 TL = TOPLAM Emlk. Verg. Borcu 5,772 TL
 
 

Borç
9,598 TL

21
Beyhan Demirkuş
 
81
1
21/12/2015 ödendi 16/12/2016
ödendi
28/11/2017
de 200 TL
ödendi
200
Ödendi
200 TL 20/05/2019
Ödendi
200
20/03/2020
de Ödendi
360 TL
01/06/2021 de
200 Tl ödendi
Kalasn 160 TL ödendi
600 TL
Ödendi

1,440 TL nin 05/05/2023 te 600TL ödendi Klan 840 TL 09/10/2023 te ödendi90 1,440  
15/012/2014 Emlk.Ver.165 TL ödendi
2015 emlk ver 180 Ödendi
2016Em.Ver 185 TL ödendi
2017 emlk Ver 215TL 28/11/2017de
Ödendi 2018 E.V.360 TL ödendi
2019 Emlk Ve r.Ödendi+ . 020 Emlk.Ver 290 TL Ödendi 2021 EM.Ver 305 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk Ver 465 TL Ödendi 2023 Yili 75 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL

1,485
22
Bilal Tuna
 
20-
179-180
3
572 TL Ödendi 600
03/04/2017 öDENDİ
14/09/2017
de yatam
1000 TL
den 600 Tl ödendi
600+54 TL nin 15/06/2020 de 600 TL si ödendi Klan 54TL (Yatan350 TL den) 24/06/2020 de ödendi
600+24 TL 24/06/2020 de 296 TL si ödendi Kalan 328 TL 08/07/2020 de ödendi 600TL (yatan 950T) den 21/07/2020 de ödendi 1,080TL
22/02/2021
600 TL öden di
kalan 480 TL
29/04/2002 de
Yatan 1500 TL denödendi
1,800 TL 29/04/2022 de 1020 tl ödendi Kalan 780+70 = 850 TL 11/04/2023 te ödendi
4,320TL 11/04/2023 te yatan 7400 TL den1,800 TL ödendi
Kaln 2,520 16//12/2023 te ödendi
4,320  
3675TL nin 1125 TL si 24/03/215 te ödendi kalan 2550+geçiş yıl geck.fz.
+2016+2017 emlak ver. plam=4,425
20/03/2017 de 1625 Tl 03/04/2017 DE
400 TLÖdendi
Kalan 2,400 T
L Nin14/09/2017de 400 TL
ödendi
Kalan 2000+210tl + 18+2019+2020=5,032
TL 21/07/2020 de 350 TL ödendi Kalan 4,682 TL +2021 Yıl Em.Ver 915 TL =5,,587 TL nin 587 TL si 22/02/2021 de
ödendii Kalan 5000+265 TL+
2022 Yıl Emlk Verg 1,395 TL
=6,630+270 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 225 TL=7.125TL nin 4,750 TL si ödendi kalan 2,375 TL 12/04/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk.Verg. 135 TL

 

Borç
4,455
23
Binali Topaç
  25-26 2 06/01/2016
360 TL ödendi
400 TL
30/12/2016 da
ödendi
400 TL
25/12/2017 de
ödendi
400 TL 28/12/82018 de ödendi 400 TL Ocak 2020 de ödendi 400 TL
22/03/2021 de ödendi
784 TL nin 11/06/2022 de 720 TL Ödendi
KALAN 64 TL 22,09/2023 te yatan 1,200 TL den ödendi
1466TL nin
22,09/2023 te 1,136 TL si ödendi KALAN 330L 28/11/2023 te yatan 13,950 TL den ödendi
2,880TL
28/11/2023 te Ödendi
2,880  
Emlak Ver Borcu
10,740 TL
28/11/2023 te Ödendi
2024 Emlk Verg.90 TL
 
Borç
2,970 TL
24 Canan Türker   341 1 ödendi 200 TL 03/12/2016
da ödendi
200
Ödendi
200
Ödendi
200 TL
Mayıs 2019 da Ödendi
200 TL
19/10/220
de ödendi
360 Tl Ödendi 600 nin 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL Ödendi
1,440+130=1,570 TL 1,440 TL   2017 Emlk.Ver 215 TL Ödendi
2018 Emlk.Ver. 360 TLmart 2018 de ödendi 2019 Em.V.170 Tl Ödendi
220 Em Ver. 290 Ödendi 2021 Em.Ver
305 TL Ödendi 2022 Emlak Verg.
465 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. verg. 85TL
+2024 Emlk Verg. 45 TL = 130 TL

Borç
3,140 TL

25
Cemal
Gülatar
 
160
1
180 TL 30/12/2016 da ödendi
200 TL
30/12/2016 da
ödendi
200 TL 18/02/2019
Da ödendi
200 TL
ödendi
200TL
ödendi
344 TL 544 TL 816 TL 1,700 1,440  
Aralık 2013 de 576 T Ödendi
Kalan 635 TL den 59 TL kaldı)
2014 -2015+2016 Emlk. Ver Tplm. 645Tl
30/12/2016 da ödendi 2017+2018
+2019 Emlak V 810 Tl 18/02/21019 ödend i2020 Em.Ver.320 TL
+2021 Em.Ver 345 TL =725 TL+35+ 2022 Yıl Eml. Veerg 495 TL=1,295=65=2023 Yili Emlk Verg.85 TL=1.655+160 TL+2024 Yıl Emlk Verg. 45= TOPLAM Emlak. Verg Borcu 1,860 TL
 
Borç 6,664TL
26
Cengiz
Göçmez
 
257
1
11/06/2017 de180 Ödendi Kalan 11 TL 11/06/2017 de 200 ödendi 11/06/2017 de 200 TLÖdendi 452 TL 416L 344 TL 544TL 816 TL 1,700 1,440  
Emlk Ver 5,900 TL

 
TOPLAM BORÇ
11,612TL
27
Cengiz
Türemez
 
219
1
11/06/2017 de180+12TL ödendi 11/06/2017
200 TL
Ödendi
11/06/2017
200 TL nin
166 TL si
ödendi
Kalan 36 TL 22/02/2022 de ödendi
272 TL
22/02/2022 de yatan 1500 TL den ödendi
254 TL 22/02/2022 de ödendi 236 TL 22/02/2022 de ödendi 392 TL
22/02/2022 de
ödendi
600 TL03/032023 te yatan 2500 TL den ödendi 1,440 TL nin 600 Tl si Ödendi kalan 840 TL+70 TL= 910 TL18/04/2024 te yatan 2,000 TL den ödendi 1,440  
Emlak Vergisi 4,440 TL nin
22/02/2022 de 210 TL si
ödendi
Kalan 4.230+175+2023 Yili Emlak Verg75 TL=4.480 TLnin 1300 TL si ödendi Kalan 3180 TL 24/03/2023 te 2000 TL si ödendi Klan 1895TL+185+ 2024 Yılı Emlk Ver 45 TL =
T
OPLAM Emlk. Veg. Borcu 2,125 TL 18/04/2024 te 1,090 TL   ödendi  Kalan 1,035 TL
 
TOPLAM BORÇ 2,475 TL
28
CEVAT ERSOY
 
69
1
19/07/2016
(180+12 Ödendi)
19/07/2016
200 TL
ödendi
17/07/2017
200 TL Ödendi
200
10/09/2019 da350TL)ödendi
200 Ödendi 224TL
30/09/2021de
yatan 1264 TL den ödendiİ
360 Ödendi 600 TL 20/10/2022 de yatan1100 TL den ödendi 1,440 TL 03/10/2023 te ödendi 1,440  
2015+2016 EML.VER.=375 TLnin
19/07/2016 da 150 si ödendi
kalan 225 TL 2016+2017 Em Ver
.440 TL toplam 440 T L nin 17/07/2017
215 T L ödend i kalan 225+30 TL
+2018+2019 E.V.918 TL 10/09/2019 da ödend 2020 Emlk.Ver 420+2021 Yıl Em.Ver.355 TL=775 TL 30/09/2021 de ödendi 2022 Yıl Emlk. ver. 495 TL 20/10/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg.85 TL Ödendi 2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL
 
BORÇ
1,485 TL
29
CİHAN DİZ
 
177-316
2
360 07/08/2015 Te Yatırıldı
472 TL 11/02/2020
de Yatan
4,300 TL den ödendi
448
Ödendi
424
Ödendi
404
Ödendi
472 TL 24/11/2022 de yatan 5330 TL den ödendi 785 TL Ödendi 1200 TL Ödendi 2,880 TL
30/11/2023te Ödendi
2,880 TL  
EMLAK VER. 2,450TLden 35 TL
ödendi Kalan 2,415 nin 06/01/2016
da1845 TL yatırıldı) Kalan 570+
Gck.Fz .2016+2017 EM.VER. toplam
1300+2018 +2019+2020 Em.V.
=3,692TL nin 2552 si 11/02/2020 de yatırıldı Kalan 1177 TL+ 2021 Em.Ver 630 =1,817+93 TL+2022 Em
Verg.980 TL =2,870 24/11/2022 de Ödendi 2023 Yili Emlk Verg. 170 TL Ödendi 2024 Yılı Emlk VErg. 90 TL
 
Borç 2,970
30
COŞKUN TUNA
 
309
1
180+19=191 TL nin 180 TL si Ödendi Klan 12 TL Ödendi
224 TL 07/03/2019 yatan 500 TL den ödendi 216 TL nin
186 TL
ödendi
Kalan 30 TL 21/12/2021 de yatan 500 Tl den ödendi
254 Tl 20/12/2021 de yatan 500 Tl denden ödendi 236 TL nin 216 TL si ödendi Kalan20 TL 236 TL 05/2022 de yatan 2500 TL den ödendi 392 TL
05/12/2022 de ödendi
600 TL
05/12/2022 de ödendi
1,440 TL
01/12/2023te Yatan 4,000 den 1,000 TL si ödendi
Kalan 440 TL57TL= 497
1,440 TL  
EMLAK VER.
4,740TL 05/12/2022 de 1,252 TL si ödendi Kalan 3,488TLnin 01/12/2023te
3,000 TL si ödendi
KALAN 488 tl+48+2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL = 581 TL
 
TOPLAM BORÇ
2,518 TL
31
D.ALİ ÇELİK
 
148
1
308 TL ödendi 290 TL ödendi 272 TL ödendi 254 TL ödendi 236 TL ödendi 224 TL Ödendi 489TL 25/08/2023 te yatan 1,200 TL den ödendi 708TL 25/08/2023 Te yatan 1200Tl den ödendi 1,440 TL .nin
13/11/2023 te
1,347 TL siödendi
KALAN 93 TL 13/011/2023 te Ödendi
1,440 TL  
 
EMLAK VER 3,585 TL nin
29/07/2021 de 3540 TL ödendi
Kalan 80 TL +2022 EMlk.
Verg 495 TL=575+35 TL+2023 Yili Emlk. Verg 85TL60= 760 TL 13/11/2023 te ödendi 2024 Yılı Emlak verg 45 TL
 
Borç
1,485 TL
32 Emine Keskin   431 1             360TL
06/05/2022 de Yatan 1,532 TL den ödendi
600 TL 06/05/2022 de 360 TL si ödendi KALAN 240 TL 04/04/2023 te ödendi
1,440 TL nin 04/04/2023te yatan 915 TL den 600 TL si ödendi Kalan 840 TL ödendi 1,440 TL   2021 Emlk Ver. 315 TL+20+
2022 Yıl Em.Verg. 465 TL =800 TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL ödendi
2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL


1,485 TL
33 Ercan Engül   383 1 00 00 00 200+36=236 TL 8/09/2020 de yatan 1000 Tl denden ödendi 200+9=239 Yatan 1000 TLdenden ödendi 200
ödendi
360 24/10/2022 de yatan 2961 TL den ödendi 600TL 24/10/2022 de ödendi 1,440 +130 =
1,570 TL
1,440   2018+2019+2020 Em.V 1,197+224= 1421TL nin08/09/2020 de 355 TL si ödendi Kalan 1,066+113TL+ 2021+2022 yıları Emlk Ver 315 +
465 TL = 1,969 TL 24/10/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 +8TL+2024 YIl Emlk Verg.45 =138 TL


Borç 3,148TL
34
Erdal
Çetin
 
74
1
180 TL ödendi
452 TL
Borçlu
28/12/2017 de 200 TL Ödendi 200 nİN 08/10/2018 de 100 TL ödendi 200
02/09/2019 da ödendi
308TL
Borçlu
360 TL
06/09/2021 de
ödendi
708+254 962 TL Borçlu 1,440+130=
1570 TL borçlu
1,440 TL  
957 21/07/2014 Ödendi 2015 EMLAK VER 170 TL ALIND 2016 EM VER
185 TL 12/06/2016 Da ödendi
2017 Em.Ver. 235TL28/12/2017 de
ödendi 2018+2019 E V .601 nin 185 TL si 2/2019 da ödendi Kalan 416+ Gec.Zam 2020 Em.Ver 290+40 =746 TL +2021 Yılı Emlk.Ver 315 T
L+2022 Yıl em.Verg.
465 TL =1,750+125 TL+2023 Yili Emlk Verg. 85 T,600L= 2,550TL+250+2024 Yılı Emlk verg 45 TL
= TOPLAM Emlk Verg Borcu= 2,845 TL
 
Borç:
7,577TL

35 Erdal Şeker   343-345 2 13/11/2015 360 TL Ödendi Borç yok 21/09/2016
(400 tl
ÖDENDİ)
400TL 28/09/2017
de ödendi
06/06/2018 de 400 TL ödendi 400
04/12/2019
da ödendi
400
29/05/2020 de ödendi
720 TL nin
27/05/2021 de
400 TL ödendi
Klan 320 06/05/2022 de yatan 1,970 TL den ödendi
1200 TL nin 06/05/2022 de 720 TL si ödendi
KALAN 480 TL 26/12/2023 te yatan 3,530 TL den ödendi
2,880 TL 26/12/2023 te ödendi 2,880 TL  

 

27/10/2014yatan525 TL den 165 Tl Ödendi (2013-2014 yılı 330.00 TL
Emlk Ver.Kalan 165TL +gck fz
.+2015 .V.340)= 13/11/2015 340 Tl
Ödendi 2016 Emlak ver .Ödendi
370 2017 Emlk Ver 430 TL
28/09/2017 de ödend
i 2018 E.V. 720 Tl Ödendi 2019 Em.Ver 380+90=470 TL nin 04/12/2019 da 380 TL ödendi+ 2020 Em.Ver580 TL Ödendi 2021 Em.Ver 610 L27/05/2021 de ödendi 2022 Yıl Emlk Ver 930 TL Ödendi 2023 yili Emlk.Verg 150 TL Ödendi 2024 Emlk Ver 90 TL

BORÇ
2,970 TL

36
Erol Direk
 
265
-317
2
30/11/2015
(360 TL Ödendi)
400 TL
06/05/2017 De
ödendi
400 TL
29/07/2017 de ödendi
400 26/04/2018 de ödendi 400 15/02/2019 da ödendi 400 TL
17/09/2020 Ödendi
720TL nin
16/03/2021 de
400 Tl si ödendi
kalan 320 TL
17/02/2022 Yatan 1650 TL den
bu 320 TL ödendi
1200 TL nin 17/02/2022 de 400 TL si ödendi
KALAN
800 TL 21/03/2023 te yatan 2,150 TL den ödendi
2,880TL nin 21/03/2023 te 600 TL si ödendi Klan 2,280 2,880  
 
10/10/2013 ödendi (288 TL) 2014
EML.VER 390 TL +(2015 emlk ver
340 TL 30/11/2015 te Ödendi)
06/05/2017 de 2016Emlk Ver 370 TL
ödendi 2017 Emlk. Ver 430 TL Ödendi
2018 E.V. 720 Ödendi. 2019 Em.Ver
340
TL Ödendi 2020 Em Ver
580 TL Ödendi 2021 Emlk
.Ver. 610 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk Verg. 930 TL 17/02/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk.Verg, 150 TL ödendi 2024 Emlk Verg. 90 TL
 
Borç 2,970TL
37 Fahrettin Seyyar   362 1 19/01/2016(180TL Ödendi) TL
200 TL.21/11/2017 ÖDENDİ

200 TL21/11/2017 de ödendi
200+12 TL 06/12/2019 da Yatan 1,030 TL den ödendi 200 TL ödendi 218 TL 12/07/2021 de yatan 1147 TL den ödendi 360
13/07/2021 de
200 Tl ödendi
kalan 160 Tl 23/02/2022 de yatan 1,131 TL den ödendi
600 TL nin 23/02/2022 de 360 TL si ödendi KALAN 240 TL 13/04/2023 te yatan 915 TL den ödendi
1,440 nin TL 13/04/2023 te 600 Tl si ödendi Klan 840 TL 16/12/2023 te ödendi 1,440   2015 Emlak ver 19/01/2016 185Tl Ödendi 2016+ 2017 EM VER 410 TL 21/11/2017 de ödendi +2018 +2019 EMLK.VER. 630+70 =700 nin 618 TL 06/12/2019 ödendi Kalan 82+10 TL+ 2020 Em.Vr. 320+20 TL Tplm:412 TL +2021 Yılı mlk.Ver. 315 TL0 747 TL nin 13/07/2021 de 569 Tl si ödend i kalan 178+8 TL.+ 2022 Yılı Emlk Verg.465 TL =615 TL 23/02/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg 45 TL

Borç
1,885
38 Fahri Seyyar   363 1 205 TL
21/11/2017 de ödendi
200 TL21/11/2017 de ödendi Yatan 845 TL den 21/11/2017 de ödendi 200 TL 210 TL01/11/2019 da ödendi 200 TL ödendi 200 Tl 07/03/2020
de ödendi
360 TL
13/07/2021
de yatan 515 TL
den ödendi
600T nin L 23/02/2022 de 360 TL si ödendi KALAN 240 TL 28/03/202023 Yatan 915 TL den ödendi
1,440 TL nin28/03/2023 te 600TL si ödendi Klan 840 TL 06/10/2023 te ödendi 1,440 TL20/   2015+2016+2017 EM.VER =615TL 21/11/20117
de ödendi.
2018+2019 E.V.630+70=700 TL TL ödendi 2020 Em.Vr 290TL Ödendi 2021 Yılı Emlak Ver 315 TL nin 13/07/2021 de 155 TL sisi ödemndi kalan160 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk Verg 465 TL ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TLödendi
2024 YIl emlk Verg. 45 TL


Borç
 yok Alacaklı 400 TL
39
Fahri Tarakçi
 
82
1
04/01/2016
(180 TL Ödendi)
200 TL 26/12/2016
da ödensi
200 TL 11/07/2019 da
ödendi
200 TL 11/07/2019 Ödendi
200 11/07/2019
Ödendi
200 TL 18/02/2020
de yatan
1000 Tlden ödendi
360 Tl
05/07/2021 de
200 TL ödendi
Klan 160+57=217 Tl 15/08/2023 te ödendi
708 TL 15/08/2023 te yatan 2,111 TL den Ödendi 1,440 nin 600 TL si Ödendi Klan 840+42=882TL 1,440 TL  
 
635TLnin250 +375TL ödendi kalan 10 Tl 2014 EMLK.VER.TL7/10/2014
165 TL Ödendi (2015
Eml Ver 165 TL
4/1/2016 ödendi) 2016+2017+2018+2019+2020 EM.VER 1,485TL 18/02/2020 de 800 TL ödendi Kalan 685 TL
04/08/2020 de ödendi 2021 Yılı Emlak.Ver 315 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk. Verg. 485+25TL+ 2023 Yili Emlk Verg.85 TL= 585 TL Ödendi
2024 yıl. Emlk. Verg 45 TL
 

2,367 TL
40 Fatih Lal   412 1 00 00 00 00 00 254 TL 22/12/2022 de yatan 2,463 TL den ödendi 392TL ödendi 600 TL ödendi 1,440 TL nin 600 Tl si Ödendi Klan 840+42= 882 TL 1,440   430 TL +2021 Yılı Em.Ver. 315 T= 635 +35TL +2022 Emlk.Verg. 465 TL=1,235TL 22/12/2022 de ödendi
2023 Yili Emlk Verg, 85 TL+2024 Yıl Emlk Verg.45 TL =130 TL
BORÇ
2,452 TL

41 Fatma Engül   384 1 00 00 00 200+24 =224 TL16/09/2020 de yatan 600 TL den ödendi 200+8=208 Tl ödendi 200 nin 168 TL si ödendi kalan 32+17=49 TL 554 TL 816TL 1,440 +130=1570TL 1,440   2018+2019+2020 E.Vr.1277+2021 Yılı Emlk Ver. 315 TL =1,492+83 +2022 Emlk.Verg 495 TL= 2170 +175 TL+2023 Yili Emljkk. Verg 95TL= 2.665+260 TL+2024 Yıl Emlk verg. 45 =
TOPLAM Emlk Verg Borcu 2,970 TL

Borç 7,399TL
42
Gaffar İlhan
 
45
1
180+11=191 Tl 02/01/2017ödendi
200 Tl 02/01/2017
de ödendi
20018/01/2019 Ödendi 200 Ödendi 200 TL 28/02/2019 da ödendi 218 TL 13/07/2021 de yatan 1025 TL den ödendi 360 TL
14/07/2021 de
ödendi
600 TL
24/10/2022 yatan
1340 TL den ödendi
1,440TL 02/10/2023 te ödendi 1,440 TL  
Toplam Ödenen 295 TL2008-2019 Emlak Ver Tplm.2,550TL Ocak 2019 200 TL ödendi Kalan 2,350 nin
28/02/09 da 400 TL ödendi Kalan 1,950 TL 3/04/2019 da 600 TL si Ödendi kalan 1350 TLnin 03/05/2019da
600 TL si ödendi kalan 750 TL
02/08/2019 Ödendi 2020 Em Ver 350 TL+2021 Yıl Emlk Ver 335 TL =685 TL nin 13/07/2021 de 457 Tl si ödendi kalan 245TL + 2022 Yıl Emlk Verg. 495 TL=740 TL 24/10/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk Verg 45 TL
 
Borç
1,885 TL
43
Gamze Tuna
 
311
1
192 L nin 180 TL si ödendi Kaln 13 TL Ödendi
224 TL 07/03/2019 da yatan 500 TL dend ödendi 216 TLnin 186 TL si ödendi kalan 30 TL 20/12/2021 de yatan 500 Tl den ödendi
254 TL 20/12/2021 de yatan 500 TL den ödendi 236 TL nin 216 TL si ödendi kalan 20 TL 239 TL 05/12/2022 de yatan 2,500 TL den ödendi 392 TL
05/12/2022 de
ödendi
600 TL 05/12/2022 te
Ödendi
1,440 TL NİN 01/12/2023 te Yatan 4,000 TL den 1,100 TL si ödendi KALAN 440+69=519 TL 1,440  
Emlk.Ver
4,740 TL nin 05/12/2022 de 1,250 TL si ödendi Kalan 3,500 + TL+2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL=4,110 TL nin 01/12/2023 te 3,000 TL si ödendi
Kalan 1,110+110 =1,220 TL+
2024 yılı Emlk Verg.
45 TL = TOPLAM Emlak. verg. Borcu 1,265 TL
Borç
3,224TL.

44
Genco Tunç
 
97
1
ödendi180 200 tl 12/12/2016
DA ÖDENDİ
200 TL 27/12/2018 de ödendi 200 TL 27/12/2018 de ödendi 200 23/12/2019 da ödendi 200 Tl 16/12/2020
de ödendi
360 TL
27/12/2021 de
ödendi
600 TL 27/12/2022 de ödendi 1,440 TL
26/12/2023 te ödendi
1,440 TL  

26/12/2015 te 930 Tl Ödendi Kalan 70 TL2016 EM VER toplam 185+70 = 255 TLnın 180 TL ödendi kalan 75 TL+2017 Verg.115 TPlm. 290+2018 EM.V.300 TL=490 nin 400 Tl si ödendi kalan90 TL+2019 emlak ver.225=315 TL nin 23/12/2019 da 150 tl ödendi +2020 Em.Vr.290=TL 16/12/2020 de ödendi 2021 Yılı Emlk Ver 315 TL Ödendi2022 Yıl EMlk.Verg.495 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg.85 TL ödendi
2024 Yılı Emlk Ver 45 TL


 
Borç
1,485 TL


46
Gülüzar Sevinç
 
276
1
25/10/2016 DA ÖDENDİ180 25/10/2016
da ödendi
200
236 TL 20/11/2020 de yatan 800 TL den ödendi 224 TL
ödend
i
212 TL
ödendi
200 TL nin
128 TL si ödendi
Kalan 72 TL 13/07/2021 de yatan 500 Tl denden ödendi
360 TL
13/07/2021 de
ödendi
600 TL 29/07/2022 de yatan 1650 TL den ödendi 1,440 TL 08/12/2023 te Yatan 1,525 TL den ödendi 1,440 TL  
01/09/2013635TLÖdendi 2014+2019+2020 yılı Emlk Ver=2090+285=2,375 TL 23/11/2020 de 2090 TL si ödendi Kalan 285+25=320 TL+2021 Yılı Emlk Ver 315 TL=635 TLnin 13/07/2021 de 68 TL ödendi Kalan567+28 TL+2022 Yıl Emlk Verg. 465 TL =1,050 TL Ödendi 2023 Yli Emlk Verg.
85TL Ödendi

2024 Emlak verg. 45 TL

 
Borç
1,485 TL
47
H.Hatun Demirkuş
 
232-248
2
388 TL 02/12/2019 da ödenen 1600 TL den Ödendi
432 TL 02/12/2019 da ödendi 01/11/2018
400 TL Ödendi
01/11/2018
400 TL ödendi
400 Tl 02/12/2019 da ödendi 400 TL şubat 2020 de yatan 1000 TL den ödendi 720 TL
26/01/2021 de
700 TL ödendi
1200 TL 13/06/2022 de yatan 1650 TL den ödendi 3,400TL 2,880  
Emlak Ver 5,250TLnin 01/11/2018 de 200 TL si ödendi Kalan 5.050 Ocak 2019 da 200 TL ödendi Kalan TL 4,750 nin 400 TL si şubat 2019 da ödendi kalan 4,350 nin 07/10/2019 da 1000 TL si ödendi kalan3,350 nin 02/12/2019 da 380 TLsi ödendi Kala 2,970 TL 25/12/2019 2000 TL ödendi Kalan 970 TL +2020 Yıl Em.Vr.580 TL=1,550 Şunat 2020 de 600 TL ödendi Kalan 950 Mart 2020 de ödendi 2021 Yılı Emlk.Ver 610 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk Verg. 930 TL nin 450 TL si ödendi kalan 480 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 150 TL=630 TL23/06/2023 te ödendi 2024 Yılı Emlk. Verg. 90 TL
 
Borç
6,370TL
48
H.Mustafa Arslan
 
298-
338
2
360+Gck.fZ 14Tl= 14/10/2016
289 tl ÖDENDİ Kalan90 Tl23/05/ 2017 de Ödendi
23/05/2017
yatan 902
TL den
412 TL
Ödendi
23/05/2017
400 Tl
400+48= 448TL 20/01/2020 de ödendi 400 20/01/2020 de ödendi 400 TL nin 352 Tl si ödendi kalan 48 TL
02/06/2021 yatan 448 TL den ödendi TL
.
TL 720 TL
02/06/2021 de
400TL ödendi
Kalan 360 TL. 26/10/2022 de yatan 1,550 TL den ödendi
1200 TL 26/10/2022 de ödendi 2,880 TL 17/12/2023 te yatan 3,050 TL den ödendi 2,880 TL  
Emlak Verg.7,170TL 02/06/2021 de ödendi
2022 Yıl Emlk Verg.970 TL22/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 170 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 90 TL
 
Borç.
2,970 TL
49
H.Tahsin Tuna
 
9-203
2
520 TL +12 TL 19/10/2020 de yatan 800 TLdenden ödendi
496 TL nin 19/10/2020 de 268 TL si ödendi KALAN 228+60 = 282 TL 19/11/2020 de yatan 800 TL denden ödendi
72 TL 19/11/2020 de ödendi
448 nin 19/11/2020 de 110 TL si ödendi kalan 12+338 =350 TL+126=476 09/11/2022 de 400 TL si ödendi K ALAN 76+68 TL144 TL 20/11/2023 Yatırılan toplam 2,320 TL den ödendi
688 TL 20/11/2023 te Ödendi 616 TL 20/11/2023 te ödendi 979 TL 20/11/2023 te 850 TL si 743 TL si ödendi
Kalan 107+57=164 TL
1,632 TL 3,400 TL 2,880  
Emlak Verg.
9.480 TL 19/06/2023 te ödendi

2024 YIL
Emlk Verg. 90 TL
 
Borç
8,166 TL
50
Hanım Bulut
 
49-50
2
03/11/2015 360 TL ödendi) 22/06/2016
400 Tl Ödend
i
13/10/2017 de
400 ödendi
400 tl 16/10/2018 DE ÖDENDİ 400 +12 TL
15/06/2020 de ödendi Kalan 12 TL
400 TL15/06/2020
de mödendi
720 TL
24/09/2021 de
ödendi
1200 TLnin
18/04/2022 de 720 TL si ödendi
KALAN 480TL
23/11/2023 te yatan 3,050 TL den ödendi
2,880 TL
23/11/2023 te 2,400 TL si ödendi
Kalan 480+86 566 TL
2,880 TL  
21/11/2014(Emlk Ver 1914 TLÖdendi 2015 Emlak ver340 TL ödendi) 2016-2017 Yıl E.Ver 810 TL 13/10/201 ödendi2018 Emlk.V. 720 TL nİN 440 tl Sİ ÖDENDİ Kalan 390 TL+2019+2020 E.V=1,580 15/06/2020 500 TL ödendi Kalan 80 TL+2021 YIl Emlk Ver 680 TL=760 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk. Verg.930 TL Ödendi
2023 Yil Emlk. Verg. 170 TL Ödendi
2024 YIL Emlk. Verg. 90 TL
 
Borç
3,536 TL
51 Harun Çiftoğlu   427 1           00 360 TL
31/03/2021 de
200TL ödendi
kalan 160 TL 07/04/2022de yatan 485 TL den ödendi
600 TL nin 360 TL si ödendi KALAN 240 Ödendi
1,440 TLnin 10/04/2023 te 600 TLsi ödendi KALAN 840 TL 09/10/2023 te ödendi 1,440 TL   2021 Emlk. Ver 305 TL Ödendi 2022 Yıl Em.Verg.465 TL 06/05/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk Verg,75 TL ödendi
2024 YIL Emlk. Verg. 45 TL
BORÇ
yok
52
Hasan Keleş
 
51
1
4/1/2016
(180 TL Ödendi)
200 TL 24/11/2016 da ödendi 02/10/2017 ödendi
200
236 TL 23/12/2020 de yatan 1510 TL den ödendi 224 TL 23/12/2020 de ödendi 200 TL ödendi 367 TL
06/07/2022 de Yatan 1967 TL den ödendi TL
600 TL Ödendi 1,440 TL nin 01/09/2023 te 600 TL si ödendi ödendi KALAN 840+151= 991 05/03/2024 te ödendi 1,440 TL 05/03/2024 te yatan 2,476 TL den ödendi  
201-2014 Emlak Ver (10/11/2014332 TLÖdendi) 2015 170 TL emlk ver
04/01/2016 da ödendi 2016 Yılı E.Ver.185 TL ödendi 2017 E Ver.215 TL 2/10/2017 de öden 2018+2019+2020 Emlk.V. 910+100= 1010 TL nin 850 TL si 23/12/2020 de ödendi Kalan 160+2021 Yılı Emlk Ver 315 TL=475 +30 = 505 TL+2022 Yıl Emlk Ver 475 TL =970 TL 06/07/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL ödendi
20024 YIlı
Emlk Verg 45 TL Ödendi

Borç
Yok

53
Hatice Güngördü
 
195
1
308 290 TL
05/05/2022 de yatan3,913 TL den ödendi
272 TL ödendi 254 Ödendi 236 Ödendi 218TL ödendi 360 Ödendi 600 TL nin 05/05/2022 de yatan 3,928 TL den 360 TL si ödendi Kalan 240 TL 1,440 TL 16/12/2023 te ödendi 1,440 TL 14/03/2024 te ödendi  
 
22/02/215 te1170 TLnin 267 TL si ödendi kalan903 nin 25/03/2015 400 TL ÖDENDİ
KALAN 503+ Gck Zam+
2016 +2017+2018 +2019+2020 Em.Ver TOPLAM 2,555 TL+2021 Yılı Em.Ver 315 TL =2,870 +135 +2022 Yıl Emlk Ver 465 TL =3,490 TL.05/05/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 85TL ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL Ödendi
 

Borç
Yok
54
Haydar Eroğlu
 
80
1
26.12.2015
(180 ödendi)
200 TL 03/12/2016
da ödendi
200 TL 07/08/2017
de Ödendi
200 Mart 2018 de ödendi 200 TL
31/05/2019 da Ödendi
200TL
25/12/2019
da ki 490 TL
olan Huz..Hk tan
360TL nin
01/06/2021 de
200 Tl ödendi
Kalan 160 TL
14/07/2021 de
160 TL ödendi
600 TL 360 TL si Huzur Hakkı olan 600 TL den ödendi
KALAN 240 TL 01/07/2022 de huz. hak tan ödendi
1,440 TL nin 2022 Yili Huzur. hakdan825 TL si ödendi KALAN 615 TL 01/10/2023 te ( HUz. Hakkı Olan 900 TL den Ödendi . 1,440 TL 01/01/2024 te Huz. Hak dan 800 Tl ödendi Kalan 640 TL  
26.12.2015
(120 tl ödendi)Emlak Ver 215 TL Ödendi 2018 E.V.360TL Ödendi 2019+2020 E.V.532TL nin 150 TL si ödendi kalan 390T nin 290 TL si ödendi Kalan 200 TL20/102020 de ( Huz. Hak.) ödendi 2021 Yı Emlk.Ver 305 nin 01/06/2021 de 150 Tl ödendi kalan 155 TLnin 14/07/2021 de 90 Tl si ödendiBorç 65 Tl+2022 Yıl Em.Verg. 465 TL =530 TL nin 240 TL si ödendi Kalan 290 TL 01/05/2022 de Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 75 TL Huzur haktan Odendi
 
Borç
640 TL

55
Haydar Dilekçi
 
127-128
2
26.12.2015
(ödendi)

03/12/2016 da
400 TL nin
300 Tl si ödendi Kalan 100 TL 09/05/2017 de ödendi
09/05/2017
400 TL nin 150TLödendi Kalan250TL 07/08/2017 de ödendi (310 TL den)
400 TL
20/05/2018 de 350 TL ödendi LKalan 50 Tl
400 TL 28/12/2018 de ödendi 400 TL 25/12/2019
da ki 490 TL olan Huz. Hk. den ödendi
720TL nin 01/06/2021 de
350 TL ödendi kalan 370 TL 14/07/2021 de 250 Tl si ödendi kalan 120 Tl nin 25/12/2021 de huzur hakklı oaln 600 TL den ödend
i
1200 TL 01/05/2022 de 400 TL ödendi Kalan 800 TL de 01/07/2022 de 500 TL ödendi kalan 300 TL 01/10/2023 te 8 Huz.Hak.olan 900 TL den ödendi 2,880 TL nin 01/10/2023 te
( Huz.Hakkı Olan 600 si ödendi)
KALAN 2,280 TL 01/01/2024 te Huz Hak. dan 800 TL ödendi kalan1,480 TLödendi
2,880 TL  
 
( Huz. Hak)tan ödendi kaln 5,100 nin 25/12/2020 Huz.Haktan 280 TL ödendi Kalan 4,920 TL+2021 Em.Ver. 610+ TL =5,530+295+2022 Emlk.Verg. 930 TL =6,855 TL 25/12/2021 de 480 TL si ödendi Kalan 7,275 TL+325+2023 Yili Emlk Verg. 150 TL = 7.425 TL 30/12/2022 de huz hak olan 900 TL odendi Kalan 7,425 TL
Borç
11,785TL

56
Hayriye Demirkuş
 
228
1
26/12/2015
ödendi
16/12/2016
da Ödendi
200 TL
200TL 28/11/2017
de Ödendi
31/12/2018 ödendi 200 TL
20/05/2019 Ödendi
200 TL
17/06/2020
Ödendi
360 Tl 01/06/2021 de
200 TL ödendi
kalan 160 TL Ödendi
600 TL
Ödendi
1,440 TL nin 05/05/2023 te 600 TL si ödendi 840 TL 09/10/2023 te ödendi 1,440 TL   15/12/2014165 TL Emlk.Ver.
Ödendi2015 Emlk Ver 170 TL ödendi 2016 (Em.Ver185 Tl Ödendi) 2017 Em.Ver 215 TL Ödendi 2018 Emlk.V.360 TL ödendi 2019 E V.170 TL ödendi 2020 E V.290 TL ödendi 2021 Yılı 305 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk Verg 465 TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg/ 75 TL Ödendi
2024 Em. Verg. 45 TL
 
Borç
1,485 TL

57 Hediye Atmaca   352 1 14/06/2015 180 Tl ödendi 200 11/06/2017
De ödendi
200 TL 11/06/2017
de Ödendi
200 TL 03/08/2018 de ödendi 200 TL 09/06/2019da
ödendi
218 Tl 13/07/2021 de yatan1,053 TL dend ödendi 360Tl
13/07/2021 de
ödendi
600 TL 12/06/2022 de ödendi 1,440 TL 16/12/2023 te Yatan 2010 TL den ödendi 1,440   2,075 TL EMLK VER.nin
300 Tl Ödendi Kalan1,775TL 11/06/2017 deÖdendi 2018 Emlk.V.360
Tl 03/08/2018 De ödendi2019 E V.170 Tl ödendi 2020 Em.V.320+2021 Yılı Em.Ver 315 TL=635 TL nin13/07/2021 de 475 Tl si ödendi Kalan 160 Tl+ 2022 Yıl Emlk.Verg 485 TL = 645 TL nin 225 TL si ödendi Kalan 420 TL +2023 Yili Emlk Verg 75+75 TL =570 Ödendi
2024 EMlk Verg 45 TL

Borç: 1,485 TL
58 Hilal Yıldız   385 1     290 TL 06/06/2022 Yatan 3,894 TL den ödendi 272 TL ödendi 254 Tl ödendi 236 TL ödendi 392 TL ödendi 600 TL nin 360 TL si Ödend,i
Kalan 240+86=326 TL
1,700TL 1,440   2018+209+2020 Emlk.Ver.
1,223TL+2021 Yılı Em.Ver 315TL=1,528+97+2022 Yıl Emlk.Ver465 TL.= 2,090TL 06/06/2022 de ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
Borç :
3,151 TL
59 Hüseyin Göktürk   339 1 Ödendi Ödendi Ödendi 00 200 Tl 09/04/2019 da ödendi 200 TL
16/10/2020
de ödendi
360 TL
21/10/2021 de
ödendi
600 TL 16/01/2023 te ödendi 1,440 TL nin 600 TL siÖdendi
KALAN 840 TL
19/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2008-2019+ Yılları arası Emlak vergi borçları ödendi 2020 Em.Ver.298 TL 290 TL si ödendi Kalan 8 TL ödendi 2021 Yıl Em.Ver 315 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk. Verg.495 TL 25/12/2022 de ödendi. 2023 Yili Emlk Verg75 TL Ödendi
2024 Yılı
Emlk Verg. 45 TLBorç
1,485 TL


60
Hüseyin Kaya
 
230
1
189 TL 16/12/2016 da ödendi
200 TL 16/12/2016
dA ÖDENDİ
17/05/2017
200 Ödendi
200 TL 20/05/2018 de ödendi 200 Tl 19/03/2019 da ödendi 200 18/11/2020
de ödendi
360TL nin
28/05/2021 de
200 TL ödendi
i kalan 160 TL 21/11/2022 de yatan 1,269 TL den ödendi
600 TL 21/11/2022 de ödendi 1,440 TL nin 600 TLsi 16/08/2023 te Ödendi
KALAN 840 +151=991 TL
1,440  
635 TLÖdendi 15/01/2014 ) 2014 emlk. ver. 190 TL+2015Emlk.Ver 195 2016 EM.VER 185Toplam 575 TL16/12/2016 da ödendi 2017 Emlk Ver 215 TL Ödendi
2018 Emlk.Ver 360 TL20/05/2018 de ödendi 2019 E.Vr. 170 TL ödendi
2020 Em.Ver.298 TL nin 290 TL si ödendiKalan 8TL+2021 Yılı Em.Ver
305 TL=313 TL Ödendi 2022 YılEmlk.Verg.495 TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg.
85 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL


 
Borç
2,436TL

61
İ.Kemal Göktaş
 
332
1
18/08/2015
180TL ödendi
06/09/2016
(200 TL Ödendi
14/05/2017
200 TL
Ödendi
200 20/09/2018 DE Ödendi 200 14/02/2019 da ödendi 200 TL 02/06/2020
de ödendi
360 TL
28/06/2021 de
200 TL ödendi
Kalan 160 TL 18/04/2022 de ödendi

600 TL nin 200 TL si ödendi
Kalan 400 TL29/08/2023 te yatan 1000 TL den ödendi
1,440 TLnin 29/08/2023 te 600 TL si ödendi
KALA 840+151= 991 TL 12/03/2021 de yatan 2,400 TL den ödendi
1,140 TL 12/03/2024 te ödendi  
 
06/11/2014(957 Tl Emlk Ver Ödendi)2015 Emlk Ver 170 tL 02/06/2015Te ödendi 2016Yılı m.Ver.06/09/2016(185 TL ödendi)2017 E.Ver215 Ödendi 2018 Emlk.V.360 TL Ödendi 2019 E.Vr.170 TL ödendi 2020 Em Ver. 290 TL Ödendi 2021 yılı Em.Ver.315 TL nin 305 TL si ödendi Kalan 10 TL+2022 Yılı Emlk. Verg. 465 TL= 475 TL ödendi
2023 Yili Emlak Verg. 85TL+ 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL =130 TL Ödendi


 
Borç
Yok

62
İbarahim Fırat
 
1-54-
392
-
3
9/9/2015
Yatan 700 TL den 360TL ödendi
19/10/2016 da ödendi400 01/11/2017 de yatan 830 TL den
400TL ödendi
600+36 TL.
26/11/2019 de yatan 2400 TL den ödendi
600 Ödendi 600 TL 01/09/2020
de ödendi
1,080 TL o
09/12/2021 de
1080 TL ödendi
1800 TL
Nin 1600 TL siödendi
Kalan 200 TL 01/08/2023 te ödendi
4,320 TL nin 01/08/2023 te 1600 TL si ödendi kalan 2,520+453= 2,973 TL 4,320 TL  
E.V Borcu1420 TLnin 11/11/2013 te288 TL si ödendi (Kalan 1132 Lnin)08/05/2014 YATAN 864 TL çıkarıldı Kalan (268 +40 Gec Fz 9/9/2015 Ödendi) +2015 Emlk Ver .380TLden 32 TL ödendi Kalan348+22TL+ 2016+2017 yılı Em.Ver. 780 TLnin 01/11/2017de 430 TL si ödendi kalan 370 (Eşinde Aktarılandahil)TL+2018+2019 Emlk.V 4,794. Tl nin 26/11/2019 da 1164 TL ödendi KALAN 3,630 TL 02/12/2019 da 1410 TL ödendi kalan 2,220L+962TL+ 2020 yılı Em.V.870+15TL =4,062 TL nin 654 TL si ödendi kalan 3,413+90 TL+2021 Yıl Emlk.Ver 945 TL=4.648 +227 TL +2022 Yıl Em.Vergi.1.485TL=6,275 TL+2023 Yili Emlk Verg 255 TL= 7,185+718+ 2024 YIl Emlk Verg. 135TL=
TOPLAM emlk. Verg. Borcu= 8,038 TLTL
 

Toplam 15,328TL
63
İbrahim Metin
 
255
1
212 Ödendi 224 Tl Ödendi 212 TL ödendi 200TL ödendi 200 TL
23/12/2019 ödendi
20018/08/
2020de
ödendi
360 TL
27/05/2021 de
200 ödendi
kalan 160 TL
20/12/2021 de
ödendi
600 TL nin
21/03/2022 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL
21/07/2022 de ödendi
1,440 nin 600 TL si Ödendi KALAN 840 TL
20/11/2023 te ödendi
1,440  
2,890 TL 18/02/2019 da 250 TL ödendi kalan 2,640+60+2020 Em.Ver. 290TL=2,950- nin 29/12/2020 de 950 TL si ödendi Klan 2000 TL+ 2020 yılının Gecikme zammı2020+180=2200 TL 30/12/2020 de ödendi 2021 Yılı Em Ver 305 Tl 27/04/2021 ödendi 2022 Yılı Em.Verg.485 TL 07/11/2011 de ödendi 2023 yili Emlak verg.
75 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL

 
Borç
1,485 TL

64 İlker Özgenç   388 1 00 00 00 200 TL-185TL ödendi kalan = 20 TL Ödendi
272 TL 26/10/2022 de yatan 3815 TL den ödendi 236 TL 26/10/2022 de ödendi 392 TL
26/10/2022 de ödendi
600TL 26/10/2022 de ödendi 1,700TL 1,440 TL   +2018+2019+2020 Emlk.Ver 1,296 TL +2021 Yılı Em Ver 365 TL 1,661+145+2022 Yılı Em.Verg.495 TL =2305 TL 26/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg. 85TL+ 2024 Emlk Verg. 45 TL 130 TL
Borç = 3,270 TL
65 İlknur Akgül   376-447 2 ---------- 29/11/2016 da
100 TL ödendi
15/11/2017 de ödendi 200 TL 200 TL 21/05/2018 DE ÖDENDİ 200 03/09/2019 da ödendi 200TL 07/03/2020
de ödendi
360TL
25/01/2021 de
200 TL ödendi
kalan 160 TL
Ödendi
600 TL 01/02/2022 de
360 TL si ödendi
KALAN 240 TL 2022 yılında ödendi
2,880TL nin
09/02/2023 te 1,200
TL si ödendi KALAN 1,680 TL
20/12/2023 te ödendi
2,380TL 26/01/2024 te yatan 2,470 TL den ödendi   185TL0 TL 29/11/2016 da ödendi 2017 Em.V.215 TL 15/11/2017 de Ödendi 2018 E.V.360 TL 21/05/2018 ÖDENDİ 2019 E.Vr. 210 TL ödendi2020 Em.Vr. 290 TL 07/03/2020 dendi 2021 Yıl Em Ver.305 TL Ödendei 202
2 Yılı Emlk.Verg.465 TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg. 150 TL Ödendi
2024 yılı Emlk Verg. 90 TL ödendi


Borç
yok
66 İmam
Gündoğdu
  450 1 ---- ------ ----- ------ ------ ------ ------- -------- 1,440 TL nin 24/09/2023 te 600 TL si ödendi kalan 880 TL 31/12/2023 te ödendi 1,440   2023 Emlak Vergi borcu85L 24/09/2023 te ödendi
2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL
BORÇ
1,485 TL
67 İrfan Emre   350 1 180 12/06/2016 da ödendi 200
11/06/2017
de Ödendi
200 11/06/2017 de Ödendi 200 Tl 03/08/2018 de ödendi 200 TL 23/12/2019 da ödendi 200 TL
ödendi 11/08/2020
360 Tl
31/05/2021 de
200 Tl ödendi
KALAN 160 TL nin 13/06/2022 de yatan 810 TL den ödendi
600 TL
13/06/2022 de
yatan 810 TL den
ödendi
1,700TL 1,440   Emlk Ver
ödenen 741 TL2015 Elk Ver 190 TL+2016 E.Ver 185 Toplam 375 Tl 12/06/2016 da ödendi 2017 Emlak Ver 215 TL11/06/2017 de ödendi
2018 E.Ver.360 TL ödendi2019 E.V.190+25=415 TL 23/12/2019 da ödendi 2020 Em.Vr. 290 TL Ödendi 2021 Yılı Em.Ver. 305 TL nin 300 Tl si ödendi 2022 Yılı Emlk.Verg.
495 TL 13/06/2022 de 50 TL ödendi Kalan 445 TL+ 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL= 530+55+2024 Yıl Emlk Verg.45 TL=630 TL
Borç
3,770 TL
68 İpek Dinsever   430 1             360 TL 02/01/2023 de yatan 1,780 TL den ödendi 600 TL Ödendi 1,700 TL 1,440   2021 Yıl Em Ver 325 Tl+2022 Yılı Emlk.Verg. 495 TL= 820 TL Ödendi 2023 Yili Emlak. Verg 85TL+2024 Yılı Emlk Verg.45

Borç 3,185TL
69
İsmail Özarslan
 
247
1
234 26/10/2020 DE YATAN 2000TLl DEN ÖDENDİ
248 Ödendi 236 TL ödendi 224 Tl ödendi 344TL ödendi 308 TL 26/12/2023 Te yaytan 2,940 TL den ödendi 489TL 26/12/2023 te ödendi 708 TL 26/12/2023 te ödendi 1,440 TL 26/12/2023 te ödendi 1,440  
2,175 Em .Ver ninin596 TL si 17/08/2017 de
ödendi kalan 1.580+ 70 Gck Fz.+2018+2019+2020 Eml. V =
2,750 TL nin 20/10/2020 de 846 TLsi ödendi kalan 1,984 TL 2021 Yıl Em Ver 315 TL= 2,308 TL+218 TL+2022 Yılı Emlk.Verg. 495 TL =3,021+219 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL= 3.725 TL 13/11/2023 te ödendiİ
2024 Yılı Emlk. Verg 45 TL

 
Borç
1,485TL
70 İsmet Çontar   439-444 2 00 00 00 00 00 00 160TL
23/09/2022 de yatan 2,330 TL den ödendi
1200 TL
23/09/2022 de ödendi
2,880 TL nin TL
10/08/2023 te 1,200 TL si ödendi Kalan 1,680 TL
26/12/2023 Te Ödendi
2,880   2022 YIlı Emlk. Verg. 970 TL 23/09/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk Verg. 170 TL Ödendi
2024 Yılı Emlk Verg. 90 TL
BORÇ
2,970 TL
71
İsmihan Gül
 
155-173
2
14/12/2016
360 TL Ödendi
400TL
14/12/2016
ödendi
29/12/2017
400 TL ödendi
400 TL
26/12/2019 da ödendi
400 ödendi 400 TL 08/02/2020 de yatan 5,227 TL den ödendi 720TL
08/02/2022 Ödendi
1200 TL nin
08/02/20225 de 720 TL si ödendi
Kalan 480 TL 20/12/2023 te ödendi
2,880TL 20/12/2023 te ödendi 2,880 TL  
18/08/2015 Emlk Ver 2340TL Ödendi 2016 yılı E.Ver. 370 TL 14/12/2016 da Ödendi 2017 Em.Ver.470 TL 29/12/2017 de ödendi 2018+2019 E.Vr. 1,425 TL /12/2019 da ödedi 2020 Emlk.Ver. 640 TL+2021 Yıl Emlk Ver 610 TL = 1,250+70 TL+ 2022 Yılı Emlk Verg. 930 Tl = 3,250 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 170 TL 20/12/2023 te ödendi 2024 yılı Emlk. Verg.90 TL
Borç
2,970 TL
72
Kanber Bilgin
 
253
1
28/12/2016
180 TL ÖDENDİ
248 TL 08/12/2020 de yatan 2,414 TL den ödendi 236 TL ödendi 224 TL ödendi 212 TL ödendi 200 TL ödendi 360 TL
06/10/2022 de ödendi
600 TL
06/10/2022 de ödendi
1,440 TL15/09/2023 te 600 Tl si ödendi KALAN 840 TL 08/01/2024 te ödendi 1,440 TL  
7/9/2015 te Emlk Ver. 1 170 TL Ödendi 2016 E.Ver 185 tl 28/12/2016 Dda ödendi
2017+2018+2019+2020 Em Ver 1,294 TL 08/12/2020 de ödendi 2021 ylı Emlak ver. 345 TL 2022 YIlı Emlk. Verg. 485 TL =840 TL 06/10/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak. Verg. 85 TL Ödendi 2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL
 
Borç
1,485 TL

73
Kazim Ağgül
 
236-237
2
Ödendi 2018 de 400Tl Ödendi 2018 de ödendi 400 Tl 23/10/2018 Ödendi 400 TL 04/10/2019 da ödendi 400
05/03/2020
de ödendi
720TL 23/02/2021 de 400 ödendi
kalan 320 TL 22/03/2023 Te te yatan 3.985 TL den ödendi
1200TL
22/03/2023 Te ödendi
2,880 TL nin 1200 TL si 22/03/2023 Te ödendi KALA 1680+160=1,840 TL 2,880 TL  
208-2018 yıllarına ait E.Vr. 4,900 TL ödendi 2019 Em.Ver,340 TL ödendi 2020 Emlk.Ver. 580 05/03/2020 de ödendi.2021 Yıl Em Ver.610 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk.Verg. 990+45 TL+2023 Yili Emlk.Verg 75 TL =1.010 TL 22/03/2023 te ödendi 2024 YIlı Emlk Verg. 90 TL

 
Borç
4,810 TL
74
Kemal Kaplan
 
37-38
2
424 TL Ödendi 448 Tl 21/02/2019 da ödendi 424 TL 18/04/2019 da yatan 1500 TL den ödendi 400 TL 18/04/2019 da ödendi 400 02/2019 da ödendi 400 21/1282020
de ödendi
752TL nin 720 TL si ödendi Kalan 32 TL Ödendi 1200 TL 04/08/2022 de ödendi
2,880 TL nin
1200 TL si
02/05/2023 te ödendi
KALA N 1680 TL
29/12/2023 te ödendi
2,880 TL  
2012-2019 Emlk.Ver.6,436 TL+ 2020 YIl Em.Ver. 580 TL TOPLAM 7,016 TL DENEN:21/02/2019 da 680 TL 18/04/2019 da 676 TL(02/12/2019 600 TOPLAM Ödenen=1,956 TL 7,016-1,956 = 5,060 TL29/01/2020 de 1060 TL ödendi Kalan 4,000 TL27/02/2020 de 1000 TL ödendi kalan 3000 TL. nin 28/04/2020 de 1000 TL, 29/05/2020 de 2000 TL ödendi Borç yok 2021 Yıl Em Ver.665 TL+ 2022 Yılı Emlk. Verg. 930 TL =1595 TL 18/04/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Veg. 150 TL ödendi 2024 Yılı Emlk. Verg 90 TL
BORÇ
2,970 TL
75
Kezban Bektaş
 
284
1
05/10/2016 da ödendi 180 200+18=218TL
09/05/2018 de ödendi
200+6=216 TL ödendi 200 nini 176 TL si ödendi Kalan
24 TL ödendi
212 TL 16/10/2020 Yatan 750 TLden ödendi 200TL 16/10/2020 de ödendi 360TL 27/05/2021 de 200 TL ödendi kalan 160 TL 9/11/2022 de yatan 1,270 TL den ödendi 600TL 19/11/2022 de ödendi 1,440 TL nin
600 TL si
25/03/2023 Ödendi
KALA 840 TL
31/12/2023 te ödendi
1,440  
330+35Gck Faizi 365 TlNin318 Tl si Ödendi08/05/2015 47 Tl 2015-2016+2017+2018 Em.VerToplm.1,060 TL si 09/05/2018 de ödendi 2019.2020 Em.Vr= 593 TLnin 16/10/2020 de 338 TL si ödendi kalan 255 TL 05/01/2021 de ödendi 2021 Yıl Em.Ver.305 TL27/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk.Ver 495 TL Ödendi 2023 Yili Emlk.Verg. 75 TL Ödendi
2024 Emlk Verg. 45 TL

 
Borç
1,485 TL
76 Kezban Doğan   434 1 00 00 00 00 00 00 392 TL nin
01/09/2022 de yatan 500 TL den Ödendi
600 TL nin 01/09/2022 de 108 TL si ödendi
kalan 492+8 TL 30/03/2023 te yatan 2010 TL den ödendi.
1,440 TL nin 600 TLsi 30/03/2023 te ödendi KALAN 840 TL 1,440 TL   2021 Yıl Em.Ver. 360 TL+2022 Yılı Emlk. Verg.495 TL= 805 +35 TL+2023 Yili Emlak. Verg 75 = 915 TL Ödendi 2024 Yıl Emlak Verg 45 TL Borç 1,485
77
Leyla Düzen
 
188
1
180 nin 12/06/2016 da 150 Tl si ödendi kALAN 30 TL ödendi 11/06/2017
200 TL ödendi
200 TL
03/08/2018 de ödendi
200 06/09/2019 da ödendi 200 TL 07/08/2020
de ödendi
360 TL 02/01/2022 de ödendi 600 TL 26/12/2022 de yatan 1,095 TL den ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 20/07/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 14/11/2023 te ödendi
1,440 TL  
2013-2014 Emlk Vr. (330TLÖdendi) (2015 Emlk Ver 195 TL +2016 Yıl Em.Ver. 185 TL TOPLAM 380 TL. NİN 185 TL ödendi Kalan 195TL.2017 Em.Ver 215 TL11/06/2017 de ödendi Kalan +2018 yıl EM Ver.340 TL ödendi 2019 E.V. 170 TL ödendi 2020 Em.Vr.290TL 07/08/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver. 315 TL ödend 2022 Yılı Emlk. VErg. 495 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
 
Borç
1,485 TL
78
 
M.ali
Kaya
 
 
231
1
180+43 TL ÖDENDİ 200+36 TL ÖDENDİ
200+24 TL Ödendi
200+12 TL 25/12/2019 da ödendi
200 Ödendi
236 Tl 05/05/2022 de yatan 3700 TL den ödendi 392 TL Ödendi 600 TL nin 360 TL si
Ödendi
KALAN 240 TL 26/10/2022 de yatan 1,593 TL den ödendi
1,440 TL nin
600 TL si
24/03/2023 te ödendi
KALAN 840+151 =991TL
1,440  
Emlak Ver 2,890- 121 =2769+51=2,820+80+2021 Yılı Em Ver 305 TL = 3,405+155 TL + 2022 Yılı Emlk. VErg 485 TL=4.065 TL nin 05/05/2022 de 2,712 TL si ödendi 2023 Yili Emlak Verg. 75 TL ödendi
Kalan1,353 TL
26/10/2023 de ödendi
2024 Yıl Emlk Verg 45 TL
 
Borç:
2,476 TL
79 Mehmet Şenyiğit   364 1 04/04/2016 da
180 TLYatırıldı
200+10 =210 TL 26/09/2017de 200 TLödendi
Kalan 10 TL
04/04/2018 200 TL Ödendi 04/04/2018
200
200Tl. 20/10/2020 de yatan 109 TL denden ödendi 200TL 20/10/2020 de ödendi 360TL 27/04/2022 de ödendi 600 TL nin 27/04/2 022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL ödendi
1,700TL 1440 TL   04/04/2016 2015 Yıl Em.Ver
170 TL Yatırıldı Kalan 20 Tl 2016+2017+2018Em.Verg 760 4/04/2018 de Ödendi 2019+2020 E.V 695 20/102020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 330 TL+2022 Emlk. Verg. 465 TL=795 TL ödendi 2023 YIl Emlk Verg. 85TL+2024 YılEmlk Verg 45TL= 130 TL
Borç
3,270 TL

80 Mehmet Bulut   348-357-
375-428
4 16/10/2015 te (360 TL ödendi)
23/11/2016 da
600 TL
Ödend
i
800nin9/25/2017 de
250 si 07/08/2017 de 310 TL ödendi
Kalan 240 TL27/10/2017
de ödendi
800 TL nin 20/05/2018 de 350 TL si ödendi kalan 450 TL18/10/2018 de ödenen 1618 TL den ödendi 800 nin 31/05/2019 da 350 TL si ödendi kalan 450 TL 25/12/2019 da ödendi
800 nin 25/12/2019 da ki 490 Tl olan Huz.Hk dan ödendi
Kalan 310 TL 20/10/2020 de ( huz.hak. tan ) ödendi
1,440 TL nin 01/06/2021 de 350 Tl ödendi Kalan 1,050 TL 14/07/2021 de 250 Tl ödendi Kalan 800 TL nin 01/05/2022 de 400 TL si ödendi Kalan 400 TL 12/06/2022 de Ödenen 3,850 TL den ödendi

2,400 TL
12/06/2022 de ödendi
5,760 TL nin 2022 yili Huz. 900 TL si ödendi KALA 4,860 nin 1.500 TL si 03/04/2023 te ödendi
KALAN 3,360 nin 01/10/2023 te Huz. Hakkı olan 900 TLsi ödendi KALAN 2,460 TL nin 01/01/2024 te Huz. hlk. dan 800 TL ödendi Kalan 1,660 TL
5,760 TL   2014 -2018 Yıllarına ait 3,360 TL Ödendi kalan 180+ 2019 E.V.680=880TL- 0=860.25/12/2019 da500 tl ödendi Kalan360+90+2020 Yıl Em Ver. 1,160 TL= Tplm.Borç 1,710 TL nin 25/12/2020 de huz. Haktan 280 Tl ödendi kalan 1,430 TL+2021 Yıl Em.Ver 1,260 TL =2,690 TL nin 12/07/2021 de 2000 Tl si ödendi kalan 690+40 TL nin 25/12/2021 de 600 TL si dendi(Huzur Hk) Kalan 130 TL +2022 Yılı Emlk. Verg. 1,860 TL= 1,990 TL nin 12/06/2022 de 1,050 TL si ödendi KALAN 940 TL 01/07/2022 de huz hak. tan ödendi Kalan 440 TL+2023 yili Emlak Verg 300 TL= 740 TL Ödendi

Borç
7,420TL
81 Mehmet Sait
Yıldırım
  381 1 00 00 00 200 Ocak 2019 da ödendi 254 TL 01/11/2022 de yatan 2697 TL den ödendi 236 TL 01/11/2022 de ödendi 392TL 01/11/2022 de ödendi 600TL
01/11/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TLsi 03/04/2023 te ödendi
KALAN 840+151=991 TL
1,440   560 TL Ocak 2019 da ödendi2020 Emlk.Ver 320 TL+2021 Yıl Em.Ver 315 TL =635 TL+85+2022 Emlk. Verg. 495 TL =1,215 TL 01/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL +2024 Emlk Verg 45 TL=130 TL Borç :
2,561TL


82 Mehmet Yorğun   382 1 00 00 00 290 TL 04/04/2023te Tatan 4,990 TL den ödendi 272 TL ödendi 254 TL ödendi 425TL Ödendi 654 TL Ödendi
1,440 TL nin 600 TL si siÖdendi KALAN 840+151=951 TL 1,440 TL   2018+2019+2020 EV. 1,236 TL+2021 Yıl Em.Verg 315 TL =1,651 TL+95 TL + 2022 Yılı Emlk.Verg. 495 TL=2,240 +175+2023 Yili Emlak Verg.75 TL= 2.490 TL 04/04/2023te ödendi 2024 Yıl Emlk Verg.45 TL
Borç
2,436TL

83
Melek Şahin
 
251
1
234 TL 26/10/2020 de yatan 2000 TL den ödendi 248 TL ödendi 236 TL Ödendi 224 TL ödendi 212 TL ödendi 236 TL 05/05/2022 de yatan 3,919 TL den ödendi 392TL Ödendi 600 TL nin 05/05/2022 de 360 TL si öd de ödendi de ödendiendi
KALAN 240 TL05/04/2022 de yatan
1,440 TL nin 600 TL si Ödendi.
KALA 840 TL 08/01/2024 te ödendi
1,440 TL  
2175 TL Em.Ver orcun17/08/2017 de yatan (1467 TL de kalan) 596 tl ödendi Kalan 1580TL+2018+2019+2020 E.V.=2,680 nin 26/10/2020 de 846 TL si ödendi Kalan 1,834+170+ 2021 yıl Em.Verg.315 Tl = 2,319 TL+141 TL+2022 Yılı Emlk.Verg. 465 TL=2,925 TL 05/05/2022 de ödendi
2023 Yili Emlk. Verg 85TL
2024 Yıl Emlk. Verg 45 TL
Borç
1,485

84 Mesut Demirhan   420 1           200 TL
31/12/2020 de ödendi
360 TL 26/10/2022 de Yatan 1,872 TL den ödendi 600 TL 26/10/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TLsi 03/08/2023 te ödendi
KALA 840 TL
26/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2020 Eml.Ver. 290+60 =360TL nin 31/12/2020 de 290 TLsi ödendi kalan 60+2021 Em.Ver. 325 TL =385 TL+2022 Yılı Emlk Verg. 495 TL =880 TL 26/10/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85L ödendi
2024 Yıl Emlk Verg 45 TL
Borç:
1,485 TL

85 Metehan
Kocaoğlu
  360-449
454
3 00 00 00 00 200 24/12/2019 da ödendi 200 01/12/2020
de ödendi
360 TL 27/05/2021 de 200 tL ödendi Kalan 160+68=228 TL 29/09/2023 te yatan 4,481 TL den ödendi 708 TL 29/09/2023 te ödendi 2,880TL 29/09/2023 te ödendi 2,880 TL   2017-2018 Yllar Ödenen575TL.
2019 Em.Ver. 230 +27 TL257 TL nin 230 TL ödendi kalan 27+ 2020Yıl Em.Ver. =320 TL 01/12/2020 de ödendi 2021 Yıl Em.Ver 305TL27/05/25021 de Ödendi 2022 yılı Emlk. Verg. 495 TL+2023 Yili Emlk Verg. 170TL=665TL 29/09/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 90 TL


Borç.
2,970 TL

86
Metin Tarhan
 
92
1
180 12/06/2016 da ödendi 22/12/2016 200 TL
ödendi
200 03/06/2018 de ödendi 200 Tl 03/06/2018 de Ödendi 380 344 TL 555TL 816TL 1,700 TL 1,440 TL  
 
1550 TL 22/12/2016 da ödendi
2017+2018+2019+2020Yıl Em.Ver 1,522 TL+2021 Yıl Em Ver. 345 TL =1,827+203 TL + 2022 Yılı Emlk. Verg. 495 TL = 2,555 +235TL+2023 Yili Emlk. 85TL410=3,285+325 TL+2024 TOPLAM Emlk Verg = 3,655 TL
 
Borç
8,890TL
87
Metin Yılmaz
 
242
1
2000-2012 yılları borç 1,210+2,178=3,388 TL. bu borcun 12/08/2021 de 1,210 TL si Ödendi KALAN 2,178TL XXXXXXXXXX
2013-2014-2015 Yılları borç 540 TL+900L =1,414 bu paranın 12/08/2021 de 400TL si ödendi Kalan 1,014 TL
290 TL nin 12/08/2021 de 200 Tl si ödendi kalan 90+129=219TL
272 TL nin 12/08/2021 de 200 Tl si ödendi Kalan 72+90=162

416 380 344 555TL 816 1,700TL 1440 TL  
 
Emlk Vergisi 5,900
 
Borç 14,156 TL
88
Mahir Demirkuş
 
361
1
00 16/12/2016
(200 Tl Ödendi)
200 TL
28/11/2017 de Ödendi
200 TL Aralık 2018 de ödendi 200 TL 20/05/2019 Ödendi 200 17/06/2020
de Ödendi
360 TL 01/06/2021 de 200 TL Ödendi Klan 160 TL Ödendi 600 TL Ödendi 1,440 TL NİN 600 TL si 05/05/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 009/10/2023te ödendi
1,440 TL  
Emlk.Vr 2016 185 TL Ödendi
2017 Em Ver 215 Tl Ödendi
2018+2019 E.V.170 TL Ödendi 2020 yıl Em.Ver.290 Ödendi 2021 Yıl Em.Ver 305 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk. Verg. 465 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg.
75 TL Ödendi
2024 Em.Ver. 45 TL
 
Borç :
1,485 TL

89 Mithat Hasan Arslan   416 1 00 00 00 00 00 200 TL 27/04/2020 de ödendi 360 TL
15/03/2021 de 200 TLödendi kalan 160 TL 17/08/2021 de ödendi
600 TL 17/03/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL Ödendi
1,440 TL nin
600 TL si
25/04/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 11/01/2024 te ödendi
1,440 TL   Em.Ver.290 TL
27/04/2020 de ödendi 2021 Yıl Em.Ver305 TL ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 465 TL Ödendi 2023 Yili Emlk Verg 75 TL Ödendi 2024 TL Emlk Verg. 45 TL
Borç
1,485 TL

90
Muhittin Civri
 
115-129
2
15/12/2015
360 Tl Yatırıldı
400 TL
16/12/2016 Ödendi
26/12/2017
400 TL ödendi
400 TL 18/01/25019 da ödendi 400 TL ni22/04/2019 120 TL Ödendi Kalan 280 TL 02/01/2020 de ödendi 400 17/02/2020 de 60 TL ödendi
Kalan 340TL nin 90 TL nin 90 TL si ödendi
720 TL 07/092021 Tarih itibarıyla 210 TL si ödendi
kalan 510 TL19/01/2022 de ödendi
1200 T 25/07/2022 de 400 TL ödendi K
2880 TL ninn15/04/2023 ten itibaren toplam ödenen 900 TL
Kalan 1,980 TL 28/12/2023 te Yatan 2,150 TL den ödendi
2,880 TL  
2013-2014-2015+2016 Yıl Emlk Ve Ödendi 26/12/2017
2017 Em.Ver 430 Tl Ödendi 2018 E.V. 720 20/06/2018 DE ÖDENDİ 2019 Emlak Ver. 340 TL. 25/06/2019 ödendei2020 Yıl Em Ver. 580TL 22/07/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 610+10 TL 05/07/2021 de 610 ödendi kalan 10 tl Ödendi +2022 Yılı Emlk.Verg 930 TL 01/07/2022 de Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 170 TL TL ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 90 TL
 
BORÇ 2,970 TL
91 Murat Ersiz   373 1 200 TL 03/06/2018 de ödendi 200 TL 03/06/2018 de ödendi 200 TL ödendi 03/06/2018 224+12 = 236 TL 26/11/2020 de yatan 1995 Tl den ödendi 212 TL 26/11/2020 de ödendi 200 Tl
26/11/2020 de ödendi
360 13/07/2021 de yatan 800 Tl dend ödendi 600 TL 12/06/2022 de yatan1,080 TL den ödendi
1,440 TL 24/09/2023 te 900 TL si ödendi Kalan 540+97=637 TL 1,440   Emlk. verg. Brç 1,550 TL 12/06/2016 da 500 TL ödendi Kalan 1050 TL +2017-2018-2019-2020 yılları Emlk ver=2,650 TL nin 1050 TL si ödendi Kalan 1,600 TL ni 26/11/2020 de 1347 TL si ödendi kalan 303+42 TL+2021 Yıl Em Ver 315 TL = 660 TL nin 13/07/2021 de 440 Tl si ödendi Kalan 220 TL+35 TL.+ 2022 Yılı Emlk. Verg. 465 TL =720 TL nin 12/06/2022 de 480 TL si ödendi KALAN 240 TL25+2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL= 340 TL+2024 Yıl Emlk. Vrg. 45TL= 395 TL
Borç 2,472 TL
92
Murat Özer
 
140-451
2
20.09.2015
180 tl ödendi
200 TL
Ödendi
200 TL 14/02/2018 Ödendi 200 TL nin
14/02/2018 de 50 TL si ödendi kalan150 TL 03/06/2018 de ödendi
200 TL 09/06/2019 da ödendi 200 TL 17/06/2020 de Ödendi 360
03/06/2021 de 200 TL ödendi kalan160 TL 17/11/2021 de ödendi
600 TL 12/06/2022 de yatan 825 TL den ödendi 2 Hisse 2,880 TL nin 600+600= 1,200 TL si ödendi
KALAN 1,680 TL 26/11/2023 te Ödendi
2,880 TL  
Aralık 2013-2018 YILARA AİT 1589 TL ödendi
2019 Em Ver 170 TL Ödendi
2020 Yıl Em.Ver.290 TL Ödendi 2021 Yıl Em Ver. 305 TL 03/06/2021 DE ÖDENDİ 2022 Yılı Emlk. Verg. 465 TL 225 TL si ödendi Kalan 240 TL si 14/09/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg,75 TL ödendi 2024 Emlk. Verg. 90 TL
 
Borç
2,970 TL
93
Musa aydın
 
335
1
180+9TL gck Fz= 188 TL 17/05/2016 da Yatan 730 dan ödendi 200 TL 22/03/2019 da yatırılan 2310 TL den ödendi 200 Ödendi 200 Ödendi 200 Ödendi 200 TL18/11/2020 de ödendi 360 TL 28/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL 21/11/2022 de yatan 1,269 TL den ödendi 600TL 21/11/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 16/08/2023 te ödendi KALAN 840 +151= 951TL 1,440 TL  
 
2014-2015 Emlk Ver 385 TL.(.17/05/2016 da yatan 730 Tl den 344 TL si öderndi) Kalan 41 Tl +2016+2017+2018+2019 Em Verg = 1,470 TL 22/03/2019 da ödendi 2020 yıl Em.Ver.290+8= 298 TL nin 290 Tl ödendi kalan 8 TL TL+2021 YIl Eml.Ver 305 TL= 313 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk. Verg. 495 TL Ödend 2023 Yili Emlk. Verg. 85TLi Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
 
Borç
2,436 TL

94
Mustafa Gülatar
 
161
1
07/09/2016
180TL Ödendi
07/09/2016 da 200 Tl Ödendi 200 TL
15/03/2019 da yatan 1480 TL den yatırıldı
200 TL Ödendi 200 Ödendi 200 TL 07/10/2020 de Yatan 480 TL den ödendi 360 TL 30/11/2022de yatan1,857 TL den ödendi 600 TL Ödendi
1,440 +260=
1700 TL
1,440 TL  
2013-2014-1015-2016
Em Ver Ödendi
2017+2018+2019
Em Ver 865 TL 15/03/2019 da ödendi
2020 Yıl Em.Ver. 290+15=305 Tl nin 280 TL si ödendi Kalan 25 TL+2021 Yıl Eml.Ver 365 TL+20 TL +2022 Yılı Emlk.Vrg.495 TL = 865 TL. Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL+2024 yıl Emlk Ver. 45 =130 TL
 
Borç:
3,270 TL

95 Mustafa
Peker
  398-410 2 00 00 00 00 00 400 TL 09/09/2020 de ödendi 360 TL 27/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL Ödendi 1200 TL 31/10/2022 de yatan 2,364 TL den ödendi 1,440 TL
29/12/2023 te ödendi
2,880 TL   2020 Yıl Eml.Ver.580+12= 592 TL nin 590 TL si ödendi
Kalan 12 TL+2021 Yıl Eml Ver.305
TL= 317 TL 21/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk.Vrg. 990 TL31/10/2022 de Ödendi 2023 Yili Emlk 85 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 90 TL
Borç
2,970 TL


96
Mustafa Tuna
 
10
1
212 TL nin 43 TL si ödendi kalan 167+97 264 TL 20/12/2021 de yatan 500 TL den ödendi
290 TL 20/12/2021 de236 Tl si ödendi kalan 54 TL Ödendi 05/12/2022 de 290 TL 05/12/2022 de yatan 2500 TL den ödendi 272 TL ödendi 254 TL ödendi 236 TL ödendi 392 TL ödendi 654 TL 05/12/2022 de
1,440 TL nin 01/12/2023 te
Yatan 4,00 TL den 1,000 TL ödendi
KALAN 440 +80=520TL
1,440  
5370 TL 05/12/2022 de 350 TL si ödendi kalan 5,020TL nin 01/12/2023 te 3,000 TL si ödendi KALAN 2,020+202+2024 Yıl Emlk. Verg. 45TL= 2,267 TL

 
Borç 4,227TL
97 Mustafa Şahin   423-425 2 00 00 00 00 00 200 TL 15/09/2020
de ödendi
360 TL nin 18/03/2021 de 200 TL ödendi Kalan 160 TL 01/11/2022 de yatan 2,364 TL den ödendi
1200 TL 01/11/2022 de ödendi
2,880 TL nin 17/08/2023 te1,200 TL si Ödendi KALAN 1,680+302=1982 TL 2,880 TL   2020 YIl Eml.Ver.296 TL nin 290 TL sisi ödendi Kalan 6 TL+2021 Yıl Em Ver =305 TL 311 TL ödendi 2022 Yılı Emlk.Vrg. 990 TL Ödendi 2023 Yili Emlk Verg. 170 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk.Verg. 90 TL


Borç.
4,952 TL

98
Mustafa Tural
 
52
1
2014 ten (205 TL Alacaktan Ödendi180 200 TL
07/09/2017
de ödendi
200Tl
07/09/2017 De ödendi
200 Tl ödendi 212 TL 10/03/2020 de yatan 426 TL den ödendi 200 TL
ödendi
360 nin
23/03/2021 de 200TL si Ödend
i kalan 160+57=217 TL
25/10/2023 te yatan2,940 TL den ödendi
708 TL 25/10/2023 te ödendi
1,440 TL 25/10/2023te ödendi 1,440 TL  
2015 +2016+2017 +2018Em Ver Toplm 935 TL Ödendi 2019 Em.V.225+2020 Yıl Em.Ver 330Tl=555 TL nin 14 TL Ödendi Kalan 541+40+2021 Yıl Em Ver 305TL =886 TL Ödendi. 2022 Yılı Emlk.Vrg. 495 TL+2023 Yili Emlak verg. 85 TL =580 TL Ödendi2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
Borç
1,485
99
Muzaffer Çelik
 
214
1
14/06/2015
Ödendi180
290 Tl 13/07/2021 de Ytan 2000 Tl den ödendi. 272 TL 13/07/2021 de ödendi 254 Tl 13/07/2021 de ödendi 236 TL 13/07/2021 de ödendi 236Tl 03/03/2022 de Yatan 2000 TL den ödendi 392TL
03/03/2022 de ödendi
600 TL nin
03/03/2022 360 TL si Ödendi Kalan 240 TL 12/06/2022 de Ödenen 600 TL den ödendi
1,440 TL 15/12/2023 te ödendi 1,440 TL 04/04/2024 te ödendi  
2008-2015 Emlk Ver 1,310TL (140 ödendi)haziran 2015 840 Tl ödendi Kalan330+40 Gck Z TL +20165+2017+2018+ 2019+2020 Yıl EmVer Toplam 2,190+100 TL+2021 Yıl Em.Ver 315 TL=2,605 TL13/07/2021 de 948 TL si ödend Kalan 1657 TL+93 + 2022 Yılı Emlk.Vrg.465 TL =2,220 TLnin 1002 TL si ödendi KALAN 1,218 TL nin 12/06/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 958+30=988TL 22/12/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk Verg/85 TL ödendi
2024 Yıl Emlk.Verg 45 TL ödendi
 
Borç
Yok
100
Muzaffer Ersiz 1
 
401
1
ödendi ödendi ödendi 245 TL 7/06/2021 de ödenen 2,250 TL den ödendi 225 TL ödendi 209 Tl ödendi 360 TL nin 200 TL si ödendi kalan 160+57=217TL 835 TL 1,700TL 1,440  
2,735 nin 28/07/2018 de
2,265 TL si ödendi
Kalan
495 TL+2019+2020Yıl Em.V.= 1,155+2021 Yıl Em Ver 305 TL=1,660 TL07/06/2021 de 1,487 Tl ödendi kalan 285 TL+2022 Yılı Emlk.Vrg. 495+2023 Yili Emlk. Verg. 85+125 TL=995+95+2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL= 1,135 TL
 
Borç
5,110 TL

101
Naime Alkan
 
 
17
1
Ödendi Ödendi Ödendi Ödendi ödendi 200 TL 01/07/2020
de ödendi
360 TL
03/10/2022 de yatan 5.400 TL den ödendi
600 TL
03/10/2022 de ödendi
1,440 Nin 600TL si ödendi KALAN 840 TL 11/10/2023 te ödendi 1,440 TL  
Emlk 4,440 TL
03/10/2022de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 75 TL ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
 
Borç,
1,485 TL
102
Necla Kaplan
 
41-42
2
360+10=370 01/06/2016 da ödendi 400+48 TL
06/08/2019 Ödendi
400+40 TL
06/08/2019 da ödendi
400+20 06/08/2019 da ödendi 400 TL 06/08/2019 da ödendi 424 Tl 29/07/2021 de yatan 3,100 TL den ödendi 720 Ödendi 1200 TL 21/07/2022 de ödendi 2,880 TLnin 1200 TLsi 26/06/2023 te ödendi
KALAN 1,680 TL 30/10/2023 te ödendi
2,880 TL  
 
2,900 TL nin
01/06/2016 da 2.730 TL Ödendi
Kalan 170+25 TL+430 TL+ 2017 E.Verg =625+85+ 2018 Em.Ver 720+2019 E.V.670 TL Toplam=2,100
06/082019 da1,806 Tl ödendi
Kalan 294+173 TL..+2020 Yıl Eml.Ver. 640 TL=1007 TL+2021 Yıl Em Ver 630 TL = 1,957 TL 29/07/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk.Vrg. 950 TL ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 150 TL ödendi 2024 Emlk. Veg. 90 TL
 
Toplam
Borç
2,970 TL
103 Nermin Erdemir   441-442 2 00 00 00 00 00 436 TL nin 04/08/2021 de Yatan 2500 TL den ödendi 720 TL 04/08/2021 de ödendi 1,416 TL 07/12/2023 te gönderilen 5,606 TL den ödendi
2,880 TL 07/12/2023 te ödendi 2,880 TL   Emlak Vergisi 1,350 TL
04/08/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk.Vrg 990 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 150 TL+170 = 1,310 TL 07/12/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 90 TL
Toplam
Borç
2,970 TL

104 Neşe Sevim   389 1 00 00 00 00 00 200 09/09/2020
de ödendi
360 TL 28/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL 12/12/2022 de yatan 1,255 TL den ödendi 600 TL 12/12/2022 de yatan 1255 TL den ödendi
1,440 TL
19/10/2023 te ödendi
1,440 TL   2020 Yıl Em.Ver. 290 +6 =296 nin 290 TL sisi ödendi
Kaln 6 TL+2021 Yıl Em .Ver 305TL= 311 TL28/05/2021 de ödend
2022 Yılı Emlk. Vrg 495 TLi Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85TL ödendi
2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
Toplam
BORÇ
1,485 TL

105
Nezahat t.Yılmaz
 
235
1
08/11/2016 da180 TL ödendi
08/11/2016 ödendi
200TL
ARALIK 2017
DE ÖDENDİ
200 TL
200 TL18/12/2018 de ödendi 218 TL 27/05/2021 de Yatan 1380 TL den ödendi 206 TL 27/05/2021 de ödendi 360TL 21/05/2021 de 200 TL si ödendi kalan 160+57=217 TL 835L 1,1700L 1,440  
21/05/2013 635 TL ödendi 2014-2015 Emlk.Ver 375TL 08/112016 Da ödendi
(2016 Yılı Emlak Ver.185 TL 08/11/2016 DA ÖDENDİ) 2017 Em.Ver 215 TL aRALIK 2017 DE ÖDENDİ 2018-2019 E.V. 571+125 =696TL nin 18/122019 da 571 TL ödendi kaln 125 tl+30+2020 Yıl Em.Ver.320 Tl=475 TL+2021 Yıl Em Ver 305 TL=780 TL nin 756 tl si 27/05/20212 de ödendi Kalan 24+6 TL +2022 Yılı Emlk. Vrg. 495 TL+2023 Yili Emlk. Verg.=85 TL+90=690 +69TL+2024 Yıl Emlk Verg 45 TL = 804 TL
Borç
4,996 TL
106
Nimet Aydın
 
336
1
25/12/2016
180 TL ödendi
27/12/2016 200 TL
ödendi
200 TL ödendi 254 TL 14/06/2021 de yatan 800 TL den ödendi 236 TL ödendi 218 TL ödendi 360 TL nin 102 TL si ödendi Kalan258 TL 29/11/2022 de ödendi
600 TL 28/11/2022 de ödendi
1,440TL
30/09/2023 te ödendi
1,440 TL  
25/12/2015
2015 yılı dahil tüm Emlak Ver. Ödendi 2016 E.Ver. 185 26/12/2016 ödendi (2017 E Ver 230 Bakılacak) TL+2018 +2019 +2020 Yıl Em.Ver.= 1,200 TL+2021 Yıl Eml.Ver 312 TL =1,512 TL nin 1405 TL si ödendi kalan107+38+2022 Emlk. Vrg.495 TL=640 TL Ödendi2023 Yili Emlk.Verg 85TL Ödendi
2024 Yılı Emlk Verg. 45 TL
 
Toplam
Borç. 1.485
TL
107 Numan Davran   422 1 00 00 00 00 00 218 TL 13/07/2021 de yatan 1045 TL den ödendi 360 TL 13/07/2021 de ödendi 654 TL 17/07/2023 te yatan 2,353 TLden ödendi
1,440 TL nin 600 TL si Ödendi KALAN 840+151=991 TL 1,440 TL   2020 Yıl Em.Ver 330 TL+ 2021 YIl em.Ver315TL =645 TL 13/07/2021 de467 TL si ödendi kalan 178 +42+2022 Yılı Emlk.Vrg 495 =715 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL+120=910 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg 45 TL

Borcu
2,436 TL

108 Nurettin Seyyar   353
354
355
356
4 00 00 00 00 800TL 15/02/2019 da ödendi 800
12/02/2020 de ödendi
1,440 TL 08/2021 de 800 TL si ödendi Kalan 640 TL25/02/20220 de ödendi
2400 TL 23/02/2022 de yatan 3,245 TL den 1,440 tl ödendi
KALAN 960 TL 04/03/2023 te yatan 3,660 TL den ödendi
5,760 TL nin 2400 TL si 04/03/2023 te ödendi KALAN 3,360 TL 02/10/2023 te ödendi 5,760 TL 18/03/2024 de ödendi   Toplam 3,830 TL Emlk. Ver. Ödendi. 2019 E.Ve.680 15/02/09 da ödendi 2020 Yıl Em.Ver1,070 TL 12/02/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 1,220 TL Ödendi
2022 Yılı Emlk. Vrg. 1,860 TL 23/02/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk Verg. 300 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 180 TL Ödendi

Toplam
Borç
Yok

109
Nuri Algül
 
123
1
26.12.2015
105 Tl ödendi.(Kalan 75 tl) ödendi
200+21 Gc.Fz=221
27/09/2018 De ödendi
200+10 Gck Fz= 210 TL ödendi 200 TL 27/09/2018 de Ödendi 200+12=212Tl 14/01/2021 de yatan 991 TL den ödendi 200 TL ödendi 555 TL 816 1,700 TL 1,440  
31/12/2014 (330TL Ödendi)2015 Emlk Ver 170 TL21/01/2016 da ödendi 2016+2017+2018 E.Ver TOPLAM=795nin 764 TL si ödendi Kalan 31 TL2019+2020 Yıl E Ve591+30=621 TL nin 14/01/2021 de 579 TL si ödendi kalan 33 TL +2021 Yıl Em Ver.315 TL=348+12+ 2022 Yıl Emlk. Vrg. 495
TL=855 TL+2023 Yili Emlk Verg 85 TL+150= 1,090+109+2024 YIl Emlk. Verg 45 TL= 1,154 TL

 
Toplam
Borç
5,665
TL

110
Nuri Araz
 
118
1
180 TL
200 TL
17/11/2016
ödendi.
13/09/2017
200 TL de ödend
200 TL 21/11/2018 de ödendi 254 TL
26/04/2022 yatan 2,767 den ödendi
236 TL ödendi 392 TL ödendi 600 TL nin 26/04/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240+43=283 TL
1,700TL 1,440  
2013-2014-2015 Emlk. Ver 610 +140 TL+2016 Em.Ver 185 Tl =935 TL 17/11/2016 Da ödendi2017 E Ver215TL13/09/2017 de
Ödendi 2018 E.V. 360 TL 21/11/218 de ödendi 2019+2020 Yıl E.V. 670 TL+2021 Yılı Em.Ver.315 TL=985+65+2022 Yılı Emlk. Vrg. 465 TL= 1,525 Tl Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL+2024 Yıl Emlak verg. 45TL= 130 TL
 
Toplam
Borç
3,553TL.

111
Nurullah Cengiz.Akgün
 
337
1
245 TL
03/06/ 2021de yatan 1.625 TL den ödendi
260 TL ödendi 248 TL ödendi 224 TL Ödendi 212 TL ödendi 206 TL ödendi 360 TLnin 200 si ödedi kalan 160 TL 01/11/2022 de ödendi 600 TL 01/11/2022 de ödendi 1,440 TL nin 600 TL si 12/06/2023 te ödendi
KALAN 840 TL13/11/2023te ödendi
1,440 TL  
3,585 TL 02/06/2021 ödendi
2022 Emlak Verg. 495 TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
 
Toplam
Borç
1,485 TL

112
 
lüfer
Fırat

Akyol
  224
280
281
282
314
 
5
4/9/2015 te yatan 1750 TL den(900 TlL Ödendi) 1000 TL
Ödendi
1000TL 04/12/2017
de ödendi
1,720 TL 30/12/2023 te yatan 17,214 TL den ödendi 1,540TL 30/12/2023 te ödendi 1,360 TL 30/12/2023 te ödendi 2,124 TL
30/12/2023 te ödendi
3 270 TL
30/12/2023 te ödendi
7,200 TL
30/12/2023 te ödendi
7,200 TL  
 
2.785 TL nin 08/05/2014 te 2160TL si yatrıldı kalan .625 TL+gck Fz 210TL( 4/9/2015te Yatan 1750 TLden 2015 Emlk Ver850 Ödendi geri kalan 900 TL 2,635 TL den düşüldü )Kalan265 gck .Fz+2016 E.Ver925 TL.=1,055 TL ( 2017 Em Ver 1075 TL 04/12/2017 de ödendi)
KALAN 1,055 TL+2018+2019+2020 Yıl E.V. 9,330+400 TL+2021 Yıl Em Ver. 1,575 TL= 12,360 +325+2022 Yılı Emlk. Vrg. 2,475 +2023 Emlak verg. 425 TL=17,550+2024 Yıl emlak verg. 225 TL= 15,844 TL
31/01/2024 te ödendi
Emlk verg. Borç Yok


 
Toplam
Borç
7,200
TL
113 Osman Fındık   358--421-

2 16/11/2017 Ödendi
16/11/2017 de ödendi ödendi 26/07/2018 Ödendi 400 TL 23/09/2018 de ödendi 400TL 02/06/2020
de ödendi
720 TL
28/05/021de 400 TL si ödendi
Kalan 320 TL 05/12/2022 de yatan 2,510 TL den ödendi
1200TL 05/12/2022 de ödendi 2,880 TL nin 1800 TL si 17/07/2023 te yatan 2,025 TL den ödend Kalan 1,080-75 TL =1,005 TL 31/12/2023 te ödendi 2,880 TL   Toplam 940 Tl Emlak Ver. Ödendi 2019 Em.Vr.340 TL ödendi
2020 Yıl Em.Ver 580 TL Ödendi 2021 Yıl Em Ver. 610 TL 28/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 990 TL 05/12/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg.150 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 90 TL

Toplam
Borç
2,970 TL

114 Osman Tur   378-440 2 00 00 29/12/2017
200 TL Ödend
i
20016/10/2020 de ödendi 200TL ödendi 200TL ödendi 360 TL 12/09/2021 de ödendi 1200 TL 01/11/2022 de ödendi
2,880 TL nin 1200 TL si 03/04/2023 te Ödendi KALAN 1,680 +302= 1,982 TL 2,880   29/12/2017 de
2017 Emlk.V. 215 TL
ödendi 2018+2019+2020 E.V.1,070 TL Ödendi
2021 Yıl Em Ver. 315 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 990 Tl 01/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg 150 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Vertg. 90 TL


Toplam
Borç
4,952 TL

115 Ömer Taşkıran   400 1       00 00 200 TL 31/12/2020
de ödendi
360TL 01/11/2022 de yatan1,837 TL den ödendi 600 TL 01/11/2022 de ödendi
1,440 TL
16/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2020 Em.Ver. 290+10=300 TL nin 31/12/2020 de 290 TL Ödendi kalan 10 TL de Ödendi 2021 Yılı Em Ver. 315+35+2022 Yılı Emlk. Vrg.495 Tl=845 TL 01/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg. 85 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg 45 TL
Toplam
Borc
1,485 TL

116 Özge
Göktaş
  372 1 1180 ödendi 200 Ödendi 200 ödendi 200 ödendi 200 Ödendi 380 555 816 TL 1,700 TL 1,440   2014-2019 Emlk Ver Brc.2890 TL 09/09/2019 da ödendei 2020 Em.Ver 340 TL+2021 Yıl Em Ver. 315TL =655+95+2022yılı Emlk. Verg 495 TL =1,245 +85 TL+ 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL+210= 1,595 +159+2024 Yıl 45 TL= Emlk Verg Brç TOPLAM=1,799TL


Toplam
Borç
6,690L
117 Özgür Demirkuş   367-435 2 ödendi ödendi ödendi 31/12/2018 de ödendi 200 TL 20/05/2019 ödendi 200 17/06/2020 de Ödendi 720 Tl 01/06/2021 de 400 TL si ödendi 320 Ödendi TL 1200 TL Ödendi 2,880 TL nin 1200 TL si 05/05/2023 te ödendi
Kalan 1,680 TL 09/10/2023 te ödendi
2,880   17/0/2015 te 752 Tl ödendi 185+215+360 Toplam 761 Tl ödendi 2019 Em.V.170TL Ödendi 2020 yıl Em.Ver. 290 TL Ödendi 2021 Yıl Em Ver 610 TL ödendi 2022 Yılı Emlk. Verg 930 TL Ödendi 2023 Yili Emlak V 150 TL Ödendi
2024 YIl Emlk Vwerg. 90

Toplam
Borç
2,970 TL

118
Özgür Doğan
 
331
1
180 21/09/2016 200 TL
ödendi
220 TL 17/10/2019 da Ödendi
210 TL Ödendi 200TLnin 70 TL si ödendi kalan 130+8 =138 TL 30/10/2020 de ödendi
200 TL 30/10/2020 de yatan
600 TL den ödendi
360 TL 15/04/2022 de ödendi 600TLnin
15/04/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL 02/11/2022 de yatan 2000 TL den ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 24/03/2023 te ödendi
KALAN 840 TL20/12/2023 te yatan1,680 TL den ödendi
1,440  
957 TL Emlk. Ver.sinin 24/12/2014 e500 TL YatırıldıTL Kalan 457
2015+2016+2017+2018+2019+2020 yıl Emlk Ver = Toplam 2,645 TL nin 30/10/2020 de 262 TL si ödendi Klan 2,383+150TL+2021 Yıl Em Ver 305+10 TL =2,848 +212+2022 Yılı Emlk. Vrg. 495 TL=3,555TL nin 02/11/2022 de 760 TL si ödendi Kalan 2,795 +125TL+2023 Yili Emlk. Verg,75 TL=2.995 TL 23/04/2023 te ödendi 2024 YIl Emlk. Verg. 45 TL
Toplam
Borç
1,970 TL

119
Pehlül Demirbaş
 
245-246
2
652 nin 12/06/2022 de Yatan 2000 TL den ödendi 616 TL ödendi 580 TL ödendi 544 nin 12/06/2022 de 152 TL si ödendi
Kalan 392+352=744 TL 26/09/2023 te yatan 5000 TLden ödendi
688 26/09/2023 te ödendi 616 TL 26/09/2023 te ödendi 979TL 26/09/2023 1467 TL 30/12/2023 te yatan 13,087 TL den ödendi 2,880 TL
30/12/2023 te ödendi
2,880 TL   Emlak Verg 10,740TL 26/09/203 te 2000 TL si ödendi
Kalan 8,740 TL 30/12/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 90 TL

Toplam
Borç
2,970 T
L
120
Pınar Tuna
 
310
1
180+11=191 nin 180 TL si ödendi Klan 16 TL. Ödendi
224 TL 07/03/2019 da yatan 500 TL den ödendi 212 TL nin 186 TL si ödendi
Klan 26 TL 20/12/2021 de Yatan 500 TL den ödendi
254 TL 20/12/2021 de Yatan 500 TL den ödendi 236 TL nin 220 TL si Ödendi Kalan 16 TL 05/12/2022 de3 Ödendi 236 TL 05/12/2022 de yatan 2500 TL den ödendi 392 TL 05/12/2022 de ödendi 600 TL 05/12/2022 de ödendi
1,440TL nin 01/12/2023 te
yatan 4,000 TL den 1,000 TL si ödendi
KALAN 440+79=519 TL.
1,440 TL   Emlk.Ver 3,970 TL nin
1,250 TL si 05/12/2022 de ödendi

Kalan 2,720 +175TL+2023 Yili Emlak Verg. 75 TL+450= 3,420 TL nin 01/12/2023 te 3,000 TL si ödendi
KALAN 420 TL+42 TL+2024 YIl Emlk Verg 45 TL =507 TL

 
Toplam
Borç
2,466 TL
121
Rahami Yımaz
 
15
1
180+11=191 Tl ödendi
200 Tl Ödendi 12/04/2018 de Yatan 1200 TL den
200 TL Ödendi
12/04/2018 de 200 TL ödendi 200+12= 212 TL 30/12/2020 de yatan 905 TL den ödendi 200 TL 30/12/2020 de ödendi
07/124/2021 360 TL si ödendi
600 TL 01/12/2022 de ödendi 1,440 TL
26/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2,175TLnin 1,772 Tl si 17/03/2017 de Ödendi Kalan 405 +35TL+2018 E.V.360=800 TL 12/04/2018 de ödendi 2019+2020 yıl E.Vr. 505+21=526 TL nini 493 TL si ödendi kalan 33 TL+2021 Yıl Em Ver. 315 TL =348 TL ödendi
2022 Yılı Emlk. Vrg. 495 TLnin 108 TL si ödendi Kaln 387 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL= 462 TL 24/03/2023 te ödendi 2024 Emlk verg. 45 TL
 
Toplam
Borç
1,485 TL


122 Ramazan Yorğun   365
366
2 23/11/2017 180TL Ödendi
23/11/2017 200 TL
ödendi
23/11/2017 400TL Ödendi 400 TL 30/05/2018 de ödendi 688TL
31/10/2023 te yatan 10,440 TL den ödendi
616TL 31/10/2023 te ödendi 979TL
31/10/2023 te ödendi
1416TL
31/10/2023 te ödendi
2,880 TL
31/10/2023 te ödendi
2,880   2015 195 TL+2016 185 TL+
2017 430 EM.VER.Toplam 810 TL Ödendi 23/11/2017 2018 E.V. 720 TL30/05/2018 de ödendi
2019 +2020 Yıl E.V. 1390 TL:+2021 Yıl Em Ver. 670TL = 2,170 TL+ 2022 Yılı Emlk. vrg.990 TL = 3,140 +175TL+2023 Yili Emlak Verg.150+510 TL=3.885 TL 31/10/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk >Verg. 90 TL

Toplam Borç
2,970TL

123 Rasim Aksu   413 1 00 00 00 00 00 236 TL 27/04/2022 de yatan 2,133 TL den ödendi 392 TL ödendi 600 TL nin 27/04/2022 de 360 TL si ödendi
KAN 240 +43=283TL
1,700TL 1,440 TL   2020 Emlk.Ver. 330 TL+2021 Yıl Em.Ver 315 TL =645+35+2022 Yılı Emlk. Vrg. 465 TL =1,145 TL ödendi
2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL+2024 Yıl Emlk Verg 45 TL =130 TL
Toplam
BORÇ
3,553 TL

124
Remziye Gövercin
 
88
1
180TL+ Gec Fa.72 TL 27/09/2016 Ödendi
27/09/2016 da Yatan 957 Tl
165 Ödendi Kalan 35TL
200 TL ödendi Haziran 2018 200 Mart 2019 da ödendi 200 TL mart 2019 da ödendi 200 TL 30/08/2020 de ödendi 360 TL 09/02/2021 de yatan 500 TL den ödendi 600 TL 19/12/2022 de Ödendi
1,440 TL
05/10/2023 te
yatan 2,335 TL den Ödendi
1,440 TL  
Emlk.Ver. 3 280 TL nin 25/12/2020 de 957 TL si ödendi Kalan 2,323 TL+ 2021 Yıl Em.Ver 305 TL =2,628 TL 09/02/2021 de 140 TL ödendi 2,488 TLnin 4/03/2021 de 500 tl ödendi kalan 1,988 nin 29/05/2021 1000 tl ödendi kalan 988 TL nin 15/07/2021 de 828 TLm ödendi Kalan 185TL+2022 Yıl Emlk. Vrg. 490 TL= 675+35 TL+2023 yili Emlak Verg. 85+120 TL=915 TL Ödendi
2024 Yıl Emlkl Verg. 45 TL

Toplam
Borç
1,485 TL
125 Recep Sünük   432-
347
2 Yatan 729 TL den180TL Ödendi 400TL
30/11/2016
da ödendi
01/10/2017 400 tl
ÖDENDİ
07/05/2021 yatan4,830 TL dende ödendi ödendi ödendi 720 TL nin 400 TL si ödendi kalan 320 TL18/05/2022 de yatan 1,980 TL den ödendi 1200 TLnin 720 TL si ödendi
KALAN 480 TL 09/04/2023 te yatan 1,850 TL den ödendi
2,880 TL nin 1,200 TL si 09/04/2023 te ödendi
Klan 1680 +302=1982TL
2,880   2014 -2015 Emlak Ver360TL
03/09/2015(Yatan 729 TL den ödend) 2016 EM.VER
185+235 TL 30/11/2016 da Ödendi. 2017 E.Ver 430 01/10/2017 DE ÖDENDİ
kALAN 30 tl +2018+2019+2020 yıl Eml.Ver. 2,260 TL+ 2021 Yıl Em.Ver. 610 TL = 3062TL ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 930 TL 18/05/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak Verg. 150 TL Ödendi 2024 Emlk Verg. 90 TL

Toplam
Borç
4,952 TL

126
Sabire Candan
 
240
1
326 TL
12/06/2022 de ödendi
308 TL 12/06/2022 de ödendi 290 12/06/2022de ödendi 272 TL nin 12/06/2022 de 132 TL si Ödendi
Kalan 140TL Ödendi
254 TL 30/11/2022 de yatan 5,830 TL den ödendi 236 TL ödendi 392 TL ödendi 600 TL 30/11/2022 de ödendi
1,440+260=1700 TL 1,440  
Aralık 2013 te 576 TL ödendi Kalan 59 TL 2014-2015 Emlk Ver 420TL+2016+2017+2018+2019+2020 Yıl
E.VER. Toplam 3,160 TL+2021 Yıl Em.Ver 355 TL= 3,515+165+2022 Yıl Emlk. Vrg 490 TL=4,170 Tl 30/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg 85 TL +2024 Emlk Verg 45 TL = 130 TL
 
Toplam
Borç:
3,270TL
127 Sadık Kurbetoğlu   349-443 2 15/10/2015 te180 Tl Ödendi
14/11/2016 ö/d/endi
200
23/10/2017
200 TL Ödendi
14/11/2018 de 200 TL ödendi 200 Kasım 2019 da ödendi 200 TL Ekim 2020 de Ödendi 360 Tl nin 31/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL+ HüseyinGaziŞahindenAktarılan. 5,215 TL toplam 5,375 nin6/08/2021 de 2000 TL ödendi Kalan 3,375 TL nin 14/09/2021 de 1,715 TL si Ödendi Kalan 1660 nin 15/11/2021 de 1000 TL si ödendi kalan 660 TL 02/02/2022 te yatan 810 TL den ödendi
1200 TL nin 16/05/2022 de
720 TL ödendi Kalan 480 TL 14/03/2023 te yatan 1,000TL den ödendi

2,880 TL nin nin 1,200 TL si ödendi KALAN 1,680 TL 29/11/2023 te ödendi 2,880   17/02/2015 te 2014 yılı Emlk Ver 165 TL Ödendi 2015 Emlk Ver170 TL15/10/2015 te ödendi (2016 EM.VER.185 TL Ödendi 14/11/2016) 2017 E.Ver 215 TL23/10/2017 de ödendi 2018 E V 360 Tl Ödendi 2019 Emlk.Ver.270 Ödendi+2020 Yıl E.V.290 TL Ödendi.2021 Yıl Em.Ver.305 TL Ödendi 2022 Emlk. Vrg. 930 TL nin 150 TL si ödendi Kalan 780 TL 13,06/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg/ 150 TL 14/03/2023 te ödendi
2024 Yıl Emlk verg 90 TL

Toplam
Borç
2,970 TL
128 Sakine Küce   409 1 00 de ödendi 00 00 00   200 TL 15/09/2020 de ödendi 360 12/07/2021 de yatan511 TL den ödendi. 600 TL 31/12/2022 de yatan 1,270 TL den ödendi
1,440 TL
16/12/2023 te ödendi
1,440 TL   2020 Yıl Emlk.Ver 296 TL nin 290 TL si ödendi Kalan 6 TL+2021 Yıl Em Ver 315 TL = 321 TLnin 151 TL si ödendi Kalan 164+10+2022 Yılı Emlk Vrg. 495 TL=670 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL 19/02/2023 te ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
Toplam
Borç
1,485 TL

129
Sakine Yücel
 
169
1
21/09/2015
(180 TL ÖDENDİ)
200 TL de ödendi
19/01/2017 ÖDENDİ
03/01/2018
200 TL
Ödendi
212 TL 22/01/2020 de yatan 1475 TL den200 TL ödendi Kalan 12 TL 200 Ocak 2020 de ödendi 200 Ocak 2020 de ödendi 360 TL 26/01/2021 de 200 TL ödendi Kalan 160 TL 01/02/2022 de ödendi 600 TL nin
01/02/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL
20/02/2023 te Yatan 915 TL den Odendi
1,440 TL nin 600 TLsi Odendi
KALAN 840 TL
01/11/2023 te ödendi
1,440 TL 04/02/2024 te ödendi  
Kalan 140 TL957TL Emlak Olan mlk.Ver.denüşürüldüKalan 817 TL30/12/2014 te ö 2015 Emlk Ver 170 TL 27/10/2015 te 100 TLsi ödendi kalan 70-50 = 20 TL 2016+2017 em.ver 405 Nin 300 Tl si 03/01/2018 de ödendi Kalan +2018 +2019+2020 Yıl E.V. 875 TL 22/01/202 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 305 TL 26/01/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 465 TL ödendi 2023 Yili Emlak Verg 75 TL Odendi 2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL Ödendi
 
Toplam
Borç
Yok
  Salih Şen   452 1 --- --- --- --- --- -- -- ----- 1,700+1,000 =2,700 1,440   Emlak vergisi 85 TL+2024 Yıl Emlk. Verg 45 TL=130 TL Borç
4,270L
130
Sati Öksel
 
109
1
Borç Yok
(191TL) Ödendi
(200 TL) ödendi Borç yok (200 TL Ödendi) Borç Yok 200 TL.
28/09/2020 de yatan 2,733 TL den ödendi Borç Yok
200TL Ödendi 200 Ödendi 360 TL nin 25/02/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL
06/12/2022 de yatan 1,270 TLden ödendi
600 TL 06/12/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 13,09/2023 te ödendi KALAN 840 TL
23/01/2024 te ödendi
1,440 TL20/03/2024 te ödendi  
2013-2015--2016-2017 Emlak Ver TOPLAM 1060 Nin 19/04/2017 De 472 Tl Si Ödendi Kalan 590+2018+2019+2020 Yıl E.V. = 1,925 TL Ödendi borç yok 2021 Yıl Em Ver 305+ ödendi
2022 Yılı Emlk. Vrg.495 TL06/12/2022 de ödendi 2023 Yili Emlak verg 85 TL= Ödendi 2024 Yıl
Emlk. Verg. 45 TL ödendi

 


Borç
Yok
131
Sebahat Metin
 
266
1
212 Ödendi 18/02/2019 224 Ödendi 18/02/2019 212 Ödendi 18/02/2019 200 TL 18/02/09 Ödendi 200-15
185 TL 23/12/2019 da ödendi.
200 18/08/2020 de ödendşi 360 nin TL 25/03/2021 de 200 TL si ödendi kalan 160 TL 20/12/2021 de ödendi 600TL nin 20/05/2022 de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL 18/10/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 03/03/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 18/12/2023 te ödendi
1,440 /TL  
 
2,175 Tlnin 200 TL ödenndi Kalan 1,975 TL+2018+2019+2020 Yıl EM.Vr 3,080+343=3,423 TL nin 28/12/2020 de 3 080 TL si ödendi Kalan 343 TL 30/12/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 305 TL Ödendi
2022 yılı Emlk. Vrg.495 TL 03/11/2022 de ödendi 2023 Yili Emlk. Verg. 75 TL ödendi 2024 Yıl Emlk Verg 45 TL
 

Toplam
Borç
1,485 TL
132
Sedef Güzel
 
293
1
03/07/2015 180 TL Ödendi 200 TL 24/09/2016 ÖDENDİ 21/11/2017 de 200 TL ödendi 200 24/04/2018 de Ödendi 200TL
15/02/2019
Ödemdi
200 TL
14/08/2020 Ödendi
360 TL nin 200 TL si ödendi Kalan 160 TL 16/08/2021 de ödendi 600 TL nin
28/04/2022 de 360 TL ödendi
KALAN 240 TL ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 03/03/2023 te Ödendi KALAN 840 TL 29/09/2023 te Ödend 1,440 TL19/04/2024 te ödendi  
2013 ve öncesi Eml.Veri(635 TL Ödendi) 2014 Emlk Ver165 Tl ödendi2015 Emlk Ver 170 Tl Ödendi 2016 EM.VER.185 TL24/09/2016
ÖDENDİ 2017 Em.Ver. 215 Tl 21/11/2017 De Ödendi 2018 E.V. 360 TL Ödendi
2019 E Vr.170 TL Ödendi
2020 Emlk.Ver 290TL Ödendi Kaln 20 TL de ödendi 2021 Yıl Em Ver 305 TL TL ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 465 TL Ödendi 2023 Emlak vergi 75 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TLÖdendi
 
Toplam
Borç
Yok

134 Selahattin Yıldız   408 1           200 TL 31/12/2020 de yatan 490 TL den ödendi 360 TL nin 27/05/2021 de 200 TL si Ödendi Kalan 160 TL
17/01/2022 de ödendi
600TL9/07/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 05/04/2023 te ödendi KALAN 840+151 = 951TL 1,440 TL   2020 Yıl Emlk.Ver. 290+10=300 TL nin 31/12/2020 de 290 TL ödendi kalan 10 TL+2021 Yıl Em Ver 305 TL =315 TL 21/05/2021 de ödndi 2022 Yılı Emlk. Vrg.495 TL Ödendi 2023 Yili Emlak Verg. 75 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg 45 TL Borç:
2,436 TL

135 Serdar
Türemez
  371 1 28/12/2018 Ödendi 28/12/2018 de 150 Tl ödendi Kalan 50 TL Ödendi 200 31/05/2019 da ödendi 200 TL nin 30 TL si ödendi Kalan 170+183= 353TL 380 tl 344TL 554 tl 816TL 1,700 TL 1,440   Emlk.Ver. Borç: 3,970 TL+275+2023 yili Emlk Verg 85+650 TL= 4.980TL+490= 5,470 TL Toplam Borç
11,057 TL

136
Seyfi Ağdoğan
 
138-239
2
424 TL Ödendi 448 TL ödendi 424TL 14/03/2019 da ödnen 2000 TL den ödendi 400 Mart 2019 da ödendi 544 TL 04/04/2023 te yatan 12,135 TL den ödendi 508 TL Ödendi 850 TL Ödendi 1308 TL/Ödendi 2,880 TL nin 1200 TL si Ödendi Kalan 1,680 +302=1982TL 2,880  
6,180 TL 26/02/2019 da 682 TL ödendi Kalan 5495 TL nin 14/13/2019 da 1175 TL ödendi Kalan 4320+980+ 2020 Yıl Emlk ver 640 TL= 5,160+215 TL+2021 Yıl Em.Ver 620 TL = 5,995+210+2022 Yılı Emlak Verg 990 TL= 7,175TL+400+2023 Yili Emlak Verg. 150 TL=7.725 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk Verg 90 TL
 
Toplam
Borç 4,952 TL
137 Sevgi Kamo   438 1 00 00 00 00 00 00 360 TL 28/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160+47=217 TL 816 TL 1,440+260=1700 TL 1,440 TL   2021 yıl Emlak ver. 305TL 28/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg 495 TL+2023 Yılı Emlk Verg.85 TL+85 = 665 TL+2024 Yıl Emlk. Verg 45TL= 710 TL Toplam
Borç
4,883
TL
138
Sıtkı Telli
 
130
1
191+96 287 TL 27/05/2021 de ödendi
293 TL 02/06/2022 de yatan 2000 TL den ödendi 308TL
ödendi
290TL
ödendi
272TL
ödendi
254 TL
ödendi
392 TL 09/12/2022 de yatan 1000 TL den ödendi 654 TL 17/04/2023 te Yatan 1000 TL den ödendi 1,440 TL nin 346 TL si ödendi Kalan 1,094TL 08/01/2024 te 100 TL si ödendi
Kalan 94 TL
1,440  
Emlak Verg. Borç:
4,370 TL nin 02/06 2022 de 593 TL si ödendi

Kalan 3,777 TL nin 607 TL si 09/12/2022 de ödendi Kalan 3,170 +310TL +2023 Yili Emlk Verg. 85 TL+ TL 2024 Yıl Emlk Ver 45 TOPLAM EMLK VERG =3.610 TL
 
Toplam
Borç
5,144 TL
139
Sinan Kaya
 
208
1
1,234 000 452 416 380 344 489+66=555Tl 708+108=816TL 1,440 +260=1700 TL 1,440 TL  
26.12.2015(1170tl ödendi)gck Fz. 180 +2015-2016-2017+2018 +2019+2020 Yıl Em.Ver
TOPLAM: 2,665+150 TL+2021 Yıl Em Ver. 315TL = 3,130 +145+2022 yılı Emlk. Vrg.495 TL =3,770+275 TL+2023 Yili Emlak Verg.85 TL+410= 4.620+462=5,082 TL+2024 Emlk Verg 45 TL
Emlak Verg Borç TOPLAMI = 5,047
 
Toplam Borç
12,444TL
140
Şahsenem Çetin
 
73
1
2015 aidaı ödendi 200+28 TL 18/08/2020 de yatan 770 TL den ödendi 28/12/2017
de 200 TL ödend
i
200 tl 08/10/2018 ÖDENDİ 200 02//09/2019 da ödendi 200 18/2020 deyatan 770 TLden ödendi 360 TL 06/09/2021 de ödendi 816TL 1,700 1,440  
 
2015 Emlk. ver.170TL
ödendi 2016 Emlk Ver
215TL duruyor -2017 Em.
Ver235 Tl 28/12/2017
de Ödendi 2018 E.V. 360 öDENDİ.2019 E Ver. 170 TL ödendi
2020 Emlk.Ver 290+36=326 TLödendi 2021 Yıl Em .Ver. 355 TL+2022 Emlk. Vrg 495 TL=850+25+2023 Yili Emlk Verg.75 TL+150=1,100+110+2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
Emlk Veg. Borç TOPLAMI = 1,255 TL
Tplm.Borç. 5,211L
141
Şehriban Güzel
 
304
1
180TL
03/07/2015 Ödendi
08/02/2017 yatan 385 TLden
200 TL ödend
i
200 TL
07/05/2019 Ödendi
200 Ödendi 200TL
Mayıs 2019 ödendi
272 TL 10/07/2023 te yatan 3,595 TL den ödendi 446 TL ödendi 672TL Ödendi 1,440 TL nin 600 TL si10/07/2023 te ödendi KALAN 840+151=951 TL 1,440 TL  
2008-2015 Yılı Dahil Emlk.Ver1170 TL (21/08/2014 460 TL Ödendi03/07/2015 780 TL ödendi) ( 2016 Em Ver. 185 TL Ödendi)2017 Em 230+20 +2018+2019 E.V.770 TL 07/05/2019 da Ödendi 2020 Emlk.Ver 340 TL+2021 Yılı Em.Ver 355 TL = 655 TL+35+2022 Yılı Vrg.495 TL=1,225+ 95+2023 Yili Emlak Verg. 75 TL+210= 1.605TL Ödendi 2024 Yıl Emlk. Verg. 45 TL
 
Toplam
Borç
1,436TL

  Şükran Erdoğan
  453 1 ---- ---- ---- ----- ---- ----- ----- ----- 00 1,440 TL   2024 Emlk Verg. 45 TL Toplam
Borç
1,485 TL
142 Şule Bektaş   414-448   00 00 00 00 00 200TL
14/09/2020 de ödendi
360TL nin 27/05/2021 de 200 TL si ödendi Kalan 160 TL 02/11/2022 de yatan 1,264 TL den ödendi
600TL02/11/2022 de ödendi
2,880 TL nin 1200 TL si 29/05/2023 te ödendi KALAN 1,680+302=1982TL 2,880 TL   2020 Emlk Ver 290+6=296 Tl Ödendi TL 2021 Yıl Em Ver.305 TL 27/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg.495 TL 2/11/2022 de ödendi
2023 Yili Emlk. Verg, 150 TL Ödendi 2024 Emlk Verg 90 TL
Toplam
Borç
4,952 TL

143 Tahir Demirkuş   436 1 00 00 00 00 00 00 360 TL nin 200 TL si ödendi Kalan 160 TL
Ödendi
600 TL Ödendi 1,440 TL nin 600 TL si 05/05/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 09/10/2023 te ödendi
1,440 TL   15/03/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 495 TL Ödendi 2023 yılı Emlak verg. 75 TL ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL Toplam
Borç
1,485 TL
144 Taner Tunga   386 1 ------ ------- ------ 224TL 25/12/2019 daki 490 TL huz.Hak.tan ödendi 212 TL ödendi 200TL nin 54 Tl si Ödendi Kalan 146 TL 20/10/2020 de ödendi
360 Tl nin 01/06/2021 de 200 TLödendi klan 160 14/07/2021 de ödendi 600 TL nin 01/05/2022 de 360 TL si ödendi KALAN 240 TL 01/07/2022 de 500 TL lik HUz hakkından ödendi
1,440 TL nin 600 TL 30/12/2022 yili Huzur. Hak odendi Kalan 840 nin 01/10/2023 te Huz. Hakkı Olan 700 TL si ödendi ) KALAN 140+25=165 TL 1,440   -2018+2019+2020 Emlk. Ver. 1,070 TL nin 414 Tl ödendi Kalan 656 nin 25/12/2020 de Huz. Hkatan 280 Tl ödendi Kalan 376+33 TL+2021 Yıl Em Ver 305 TL = 714 TL nin 150 Tl si ödendi kalan 665 TLnin14/07/2021 90 TL ödendi kalan 575+25TL 25/12/2021 de 600 TL si ödendi ( Huzr. Hak.) 2022 Yılı Emlk. Vrg.465 TL nin 01/07/2022 de 260 TL si
ödendi Kalan 205 TL+2023 Yili Emlak Verg. 75 TL=280 TL 30/12/2022 de huz. hk.dan odendi.
2024 YılEmlk Verg 45 TL
Toplam
Borç
1,650 TL

145
Turgut Tamer Fırat
 
14

1
27/08/2015
yatırılan 2060TL den(720TL) yatırıdı
896 TL Yatan 400 TL den 19/02/2019 da yatırıldı. 848 19/02/2019 de yatırıldı 800 TL 23/09/2019 ödendi
800 23/09/2019 da ödend 236 TL 29/11/2022 de yatan 2,668 TL den ödendi 392 TL
29/11/2022 de ödendi
600 TL 29/11/2022 de ödendi
1,440 TL nin 24/09/2023 te 685 TL si ödendi Kalan 840+151 Tl 1,441 TL  
 
2.360TL.nin1/11/2013576Tl si ÖdendiKalan2014 m.Ver.Dahil 2672 TLnin1728 TL si ödendi Kalan 944+Gec Fz.105 +2015 Emlk 680 TLToplam1749 TLolanEmlak ver27/08/2015 1340 TLYatırıldı Kalan 400+2015-2016-2017+2018+2019 Em.Ver. 4,680 TL nin2,259 TL si yatırıldı kalan 2,495 TL 23/09/2019 da ödendi 2020 Emlk Ver 370 T + 2021 Yıl Em.Ver 355 Tl=725 +30+2002 Yılı Emlk. Vrg 495 TL =1,440Tl 29/11/2022 de ödendi
2023 Yili Emlk. Verg.85 TL+2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL= 130 TL
 
Toplam
Borç
2,521TL

146 Uğur Develi   387-445 2 ----- -------- ------- 248 TL 10/05/2021 de ödendi 224 Ödendi 212ödendi 360 TL nin 116 TL ödendi
kalan234+126=360 TL
1200+432=1,632L
2,880+520=3,400 TL 2,880   2018+2019+2020 Emlk Ver 1,136 TL+2021 Yıl Em Ver 305 TL = 1, 566 TL nin
10/05/2021 de 1,441 TL si
ödendi kalan 125 tl+10+2022 Yılı Emlk. Vrg.990 TL=1125+85 TL+2023 Yili Emlk. Verg.150 +60=1.570 TL+2024 Emlk Verg 90 TLl =
Emlk. Verg Borç TOPLAMI=1,660 TL
Toplam
Borç
9,932 TL
147 Ümit Özdil   419 1 00 00 00 00 00 200 Tl 13/03/2021 de yatan1025 TL den ödendi 360 TL nin 200 TL si ödendi Kalan 160 TL10/06/2023 te ödendi 654TL
10/06/2023 te yatan 2003 TL den ödendi
1,440 TL nin 600 TL Ödendi KALAN 840+151=991 TL 1,440 TL   2020 Yıl Emlk.Ver 320 TL +2021 Yıl Em Ver 305 TL= 625 TL Ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg. 495 TL+2023 Yili Emlak. Verg.75 TL=560 TL Ödendi 2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL Toplam
Borç
2,476 TL

148
Ünal
Yılmaz
 
99-252
 
2
01/06/2016 da(360 TL ödendi) 400 TL ödend
i06/01/2016
448 TL 17/02/2020 de yatan 2,750 tl den ödendi 424 Ödendi 404Ödendi 400 nin 324 TL si ödendi Kalan 76+14 = 90 TL Ödendi 720+64 =784TL 28/12/2022 de yatan 3,911 den ödendi 1308 Tl Ödendi
2,880TL 03/02/20204 Ödendi 2,880 TL03/02/2024 te Ödendi  
 
2013-2015Toplam Emlak ver 06/01/2016 1,526
Ödendi) ( Fazla yatan 1392-770 TL 2017 Emlk Ver ödendi Kalan =892 TL Gelecek borçlara sayılacak) 2018+2019 E.V.1,341- Fazla yatan 622 çıkarıldı. Kalan 989+ Gck Zam. +2020 Emlak Ver.1,150 TL17/02/2020 de ödendi kalan 270 TL

2021+2022 Yıl Em Ver 655+990= 1,645 TL Odendi
Aidatlar ToplaMI 1,996 TL nin 1900 TL si ödendi kalan 78 TL+2023 Yili Emlk Verg/ 170 TL+2024 Emlk Verg 90=338TL Ödendi

TOPLAM BORÇ
Borç Yok


149
Veli
Basılı
 
176-267
2
03/09/2015
(360 TL ödendi)
14/11/2016 400 TL ödendi 400 06/05/2017 ödendi 400 03/06/2018 de Ödendi 400 Tl 15/02/2019 da ödendi 400 20/03/2020 de ödendi 720 TL nin 400 TL si ödendi
Kalan 320 TL 30/03/2023 te Yatan 2,150 TL den ödendii
1200 TL 05/042022 de
720 TL si ödendi
Kalan 480 TL
30/03/2023 te ödendi
2,880 TL nin 1,200 TL si 30/03/2023 te ödendi 1680 Ödendi 2,880  
288TL+330TL)2013-2014Emlk.Ver.Ödendi 15/12/2014TL2015 Emlk Ver 340TL03/09/2015 TeÖdendi( 2016 Em.Ver.370 TL14/11/2016 Ödendi)2017 Emlk Ver330 Tl Ödendi 2018 E.V.680TLödendi2019 Em.Vr 340 TL ödendi 2020 Em.Ver.580 TL Ödendi 2021 Yıl Em Ver 610 TL Ödendi 2022 Yıl Emlk. Vrg 930L 05/04/2022 de ödendi
2023 Yili Emlak Verg 150 TL 30/03/2023 te ödendi 2024 Yıl Emlk Verg 90 TL
 
Toplam
Borç
4,650TL

150
Yasin Nergiz
 
75-137
2
2015 Yılı

AİDATI 12/2015 360 TL
YATIRILDI

2016 yılı

400TL Önceden Yatan 2016 yılı 720Tldenödendi
2017 Yılı

31/01/2017 400 Ödendi
2018 YILI

Şubat 2018 Yatan 1,180 TL den 400 Ödendi

2019 YIlı


400TL Ocak 2019 da ödendi
2000 Yılı

400 Ocak 2020 de ödendi2001 Yılı

720TL08/04/2021 de
400 TL si ödendi
Kalan 320 TL 09/03/2023 te Yatan 2000 TL den ödendi

2022 Yılı

1200 TL nin 09/02/2022 de 720 TL si ödendi
KALAN 480 TL 09/03/2023 Ödendi.

2023 Yıl
ı
2,880 TL nin 1200 TL 09/03/2023 Ödendi
Kalan 1,680 TL 05/02/2024 te ödendi
2024 Yılı

2,880
 
2014 ve öncesi toplam Emlk 1600TL, 2015 Emlak ver 350TL, 2016 Emlk Ver
370 Tl ödendi 2017 Eml.Ver
430 nin 370 TL si ödendi Kalan 60TL+ 2018 E.V. 690= 750 TL ödendi2019 Emlk.Ver 540-200 = 340 Tl ödendi TL ödendi 2020 Emlk Ver 580-40 düşrüldü kalan 540 13/02/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 610 TL = Nin 08/2021 de 610 TL ödendi 2022 Yılı Emlşk. Vrg. 930 TL09/02/2022 de ödendi
2023 Yili Emlak Verg. 150 09/03/2023 te ödendi TL 2024 Yılı Emlak Verg 90 TL

2024 Yılı Emlak verg 90 TL
Borç
151
Yavuz Gezik
 
175
1
18012/06/2014 te ödendi 200 TL 24/10/2019 Ödendi 200 Ödendi 200 Ödendi 200 Ödendi 236 TL nin 20/05/2022 de yatan 600 TL den ödendi 392 TL nin 364 TL si ödendi
Kalan 28 TL Ödendi
600 TL 05/12/2022 de yatan 1000 TL den ödendi
1,700 TL 23/02/2024 te ödendi 1,440  
,Emlkç.Ver 4,440 TL nin 23/08/2022 de 1000 TL si ödendi Kaşan 3440 nin 05/12/2022 de 372 TL si ödendi
Kalan 3,168 TL nin 20/01/2023 te 1000TL si ödendi kalan 2,168+125 TL+2023 Yili Emlak Verg.75 TL= 2.368 TLnin 19/04/2023 te 1,500 TL si ödendi KALAN 868+180 TL=1,048 TL+2024 yılı Emlk Verg. 45 TL=
Emlk. Verg. Borç TOPLAMI=1,093 TL

 
Toplam
Borç
2,523TL

152
Yete Ersiz
 
157
1
180 Ödendi
200 ödendi 200 Ödendi 200 Ödendi 236 03/04/2022 de ödendi 218 TL ödendi 376 TL ödendi 600 TL 360 TL si ödendi
Kalan 240+86=326TL
1,440TL 1,440  
28/12/2013 635 TL
nin 576 Tl si ödendi
Kalan 60+10 TL
2014+2015+2016+2017+2018 Eml.Ver Toplam 1,260 TL 03/06/2018 de ödendi 2019+2020 yılları
Em.Vr. 650 TL +2021 Yıl Em Ver 315 Tl =965 +150+2022 YIlı Emlk. Erg.495 =1,610TL Ödendi
2023 Yili Emlk. Verg. 85 TL+2024 YIlı Emlk Verg 45 TL=130 TL

 
Toplam
Borç
3,596TL

153
Yeter
Tuna
 
233-322-
323-446
4
09/03/2016 Da yatan 2000 TL den 540 nın 412 TL si ödendi kalan 133 TL 19/01/2017Ödendi
19/01/2017 de yatan 5383 TL den
600 Tl ödendi
600 23/12/2019 da ödendi 600 Aralık 2019 da ödendi 600 Aralık 2019 da ödendi 600+108 09/05/2022 de yatan 3 900 TL den ödendi 1,080+97 TL
Ödendi
2,832 TL 05/10/2023 te yatan 11,867 TL den ödendi 5,760 TL 05/10/2023 te ödendi 5,760 TL  
4,650-4650 TLsi ödendi
2017-2018+2019 Emlak Ver 2850 TL ödendi 2020 Emlk.Ver870+196=1066TL +2021 Yılı Eml.Ver 945 TL = 2,011 TL+ 254TL+ 2022 Yılı Emlk. Vrg 1,865 TL = 4,210 TL nin 09/05/2022 de yatan 3900 den 2015 TL si ödendi kalan 2,200 +125 TL+2023 Yili Emlk. Verg. 600 TL+350=3,275 TL 05/10/2023 te ödendi
 
Toplam
Borç
5,940 TL

154 Yılmaz Kabaoğlu
417-426-

2           400 02/06/2020 de ödendi 720 29/04/2021 de 400 TL si ödend
i kalan 320 TL 25/11/2022 de yatan 2,539 TL den ödendi
1200 TL 25/11/2022 de ödendi
2,880 TL nin 1200 TL24/03/2023 te ödendi Kalan : 1,680+150=1,830TL 2,880 TL   2020 Emlkç.Ver 580 TL + ödendi
2021 Yıl Em Ver 915 TL ödendi
2022 Yılı Emlk. Vrg. 990TL Ödendi 2023 Yili Emlk.Verg.150 TL Ödendi
2024 Yıl Emlk Verg.90 TL

Toplam
Borç: 4,800 TL

155
Yüksel Eren
 
21-22
2
Haziran 2015 150 TL ödendi
26.12.2015
210 tl ödendi borç yok
03/12/2016 da 400 TL nin Hz.Hk 300 TL si 07/08/2017 Hz.Hk100 TL TL si ödendi Kalan 00 400nin 07/08/2017 210 Tl
ödendi
kalan 190 TL Yatan 280 TL den 190 Ödendi
400-90 310 tl 06/03/2017
230 TL si ödendi Kalan 90 TL20/05/2018 de ödendi
400 Nin 31/05/2019 da 350 TL ödendi Kalan 50 TL 25/12/2019 da ödendi
400TL 25/12/2019 daki Huz.Hk.olan 490TL si ödendi
720 TL ni 01/06/2021 de 350 TL si ödendi Kalan 370 TL nin 14/07/2021 de 250 TL ödendi kalan 120 TL nin 01/05/2022 de Huz Hak. dan ödendi
720 TLnin 01/05/2022 de 280 TL si ödendi kalan 440 TL 01/0/7/2022 De 500 TL lik Huz.Hak tan ödendi
2,880 TL nin
01/10/2023 te Huz. Hakkından 1,635 TL si ödendi KALAN 1,245 tl 01/01/2024 te 800 TL Huz. Hk. dan ödendi
Kalan 425 TL
2,880 TL  
2,100TL26.12.2015( 90tl ödendi) 21.05.16 300 tl ödendi Kalan 2,710 + Gec Zam+2016- 2017+2018 Em.Ver Tplm.5070 TL. 06/03/2017 de Ödendi 2019 Em.Vr. 340 TL25/12/2019 da ödendi 2020 Yılı Emlk.Ver. 580-90 = Kalan 490TL 20/10/2020 de ödendi 2021 Yıl Em Ver 610+35TL 25/12/2021 de 600 TL si ödendi ( Huzr. Hakkından) Kalan 45 TL +2022 Yılı Emlk. Vrg.975 TL-60 TL =915 +2023 Yili Emlak Verg. 150 TL =1,065 TL 30/12/2022 de Huzr. Hak Olan 900 TL odendi Kalan 165 TL 01/10/2023 te ödendi

 
Toplam
Borç 3,305 TL

156 Yüksel Sarıdaş   368
369
370
3 00 00 00 600 14/06/2018 de ödendi 600 04/12/2019 ödendi 600 29/05/2020 de ödendi 1080 TL 27/05/2021 de 600 Tl ödendi, Kalan 480 TL 06/05/2022 de Yatan 2,955 TL ödendi
1,800 TL 06/05/2022 de 1,080 TL si ödendi
KALAN 720 TL 26/12/2023 te yatan 5,295 TL den ödendi
4,312 TL 26/12/2023 te ödendi 4,320 TL   Toplam Ödenen 3,585 TL 2017 Ev. 645 TL ödendi 2018 E.V.1080 TL 14/06/2018 de ödendi 2019 Em.Vr. 510+127 TL 637 TL nin 04/12/2019 510 TL ödendi kalan 120 TL+2020 yılı Emlk.Ver 870= TL990. 29/05/2020 dendi 2021 Yıl Em Ver 915 TL 27/05/2021 de ödendi 2022 Yılı Emlk. Vrg.1,395 TL Ödendi 2023 Yili Emlk. Verg.255 TLÖdendi 2024 Yılı 135 TL

Toplam
Borç
4,455 TL

157 Zübeyde Gümüş Doğan   351 1 180 21/09/2016 200 TL ödendi 220 TL 17/10/2019 da ödendi 210 TL 17/10/2019 Ödendi 200 nin 70 TL si Ödendi Kalan 130+7 = 137 TL20/11/2020 de yatan 500 TL denödendi
200TL 20/11/2020 de ödendi 360 TL
15/04/2022 de
ödendi
600 TL 15/04/2022de 360 TL si ödendi
KALAN 240 TL
02/11/2022 de ödendi
1,440 TL nin 600 TL si 24/03/2023 te ödendi
KALAN 840 TL 20/12/2023 te ödendi
1,440 TL   Ödenen 635 Tl 2014 Emlak Ver 4/12/2014 Ödendi165 Tl 2015+2016+2017+2018+2019+2020 yılları Em .Ver. 2,195 TL. nin 20/112020 de 163 TL si ödendi Kalan 2,032 TL 165TL+2021 Yıl Em Ver.355 TL =2,562 TL+268TL+2022 Yıl Emlk. Vrg. 495 TL=3,315 TL nin 02/11/2022 de 760 TL si ödendi Kalan 2,550+175 TL+2023 Yili Emlk. Veg.75 TL=75 TL=2.800 TL 23/03/2024 te ödendi
2024 Yıl Emlak Verg 45 TlToplam
Borç
1,485 TL

158
Zümriye Gezik
  207
 
1
20/11/2015 yatan 350 TL den 180 TL yatırıldı) 200 TL
09/12/2016 da ödend.
26/12/2017 de
200 TL
ödendi
200 TL 18/04/2019da
yatan 300 TL den ödendi
200 TL nin 25 TL si ödendi kalan 125 TL 09/12/2019DA YATIRILDI
200 TL
16/03/2021 de ödendi
360 TL 16/03/2021 de200 TL si ödendi kalan 160 TL
17/01/2022 de yatan 500 TL den ödendi
600 TLnin 340 TL si 17/01/2022 de ödendi KALAN 260 TL 30/11/2022 de yatan 1000TL den ödendi
1,440TL 22/12/2023 te ödendi 1,440 TL  
2,140 TL NİN 20/11/2015 te 170 TL yatırıldı
kalan 1940 TL 26/12/2017 de 200 TL yatırldı Kalan 1740+100+2018+2019+2020=2,918 TL nin 175 TL yatırıldı
KALAN 2,743TL+175+ 2021 YIl Em Ver 315 TL = 3,233+177+2022 Yılı Emlk. Vrg.495 TL=4,105 TL nin 30/11/2022 de740 TL si ödendi Kalan 3,365 TL nin 28/12/2022 de 2000 TL ödendi kalan 1,365 TL+85+ 2023 Yili Emlk. Verg.75 TL225= 1.750 TL 22/12/2023 te ödendi
2024 Yıl Emlk Verg. 45 TL
Toplam
Borç
1,485 TL