2018 EMLAK VERGİ BORCU
SAYIN ÜYELERİMİZ
Aşağıda Arsalarımızın 2018 yılı itibarıyla toplam EMLAK VERGİ borcumuz ve sadece 2018 yılına ait olan borç hesap bilgi tablosu bulunmaktadaır.(Göz geçirmeniz önerilir)
2018 yılı EMLEK VERGİ borcumuz dahil TOPLAM BORCUMUZ 252,347,( iki yüz elli iki bin üç yüz kırk iki) liradır (kuruşu yazmadım) 2018 yılına henüz gecikme faizi eklenmeden ki borcumuz 76,036
(Yetmiş altı bin otuz altı) lira
Merak edenler için söyliyorum. Yanı şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Bana düşen emlek vergisinin hesaplaması nasıl yapılyor.
ŞÖYLE OLUYOR. Her yıl Ocak ayında emlak vergi borcumuzu alıyorum. O yılki ama sadece o yılı, Yanı 2016 da isek sade 2016 yılın emlak vergisi, 2018 yılında isek sadece 2018 yılın emlak vergisini Kooperatifimizdeki hisse sayımıza bölüyoruz
ÖRNEK 1 : 2018 yılı Emlak vergi borcumuz 76,036 tL dir. Bu toplamı 223 hisseye bölüyoruz. Çünkü kooperatifimizin hisse sayı 223 olduğu için. Toplam hissemiz 225 tir 2 hisse kooperatrifin olduğu için o eklenmiyor Hisse başına ne düşerse sadece bu yılki borcumuz o olmuş oluyor.
ÖRNEK 2 : 76,036 bölü 223 hise 76,036:223= 341 TL dir. 2017 yılı sonu itibarıyla üyemizin hiç bir emlak vergi borcu yoksa; Bu üyemiz hisse başına 360 TL ödüyecek.
Eee hani hisse başı 341 lira idi. 360 lira nerden geldi diyeceksiniz ve haklısınız. Evet 360 lira olması şundan : Hepiniz biliyorsunuz ben dahil hiç bir üyemiz Ocak yada Şubat ayında gerek aidat gerek emlak vergi borcunu ödemişliği görülmemiş.
Peki ne zaman ödüyoruz. En yakın zamanı Haziran ayında. Yanı ya Genel Kurulda yada daha sonra. En çokta Ekim, Kasım, Aralık ayında ödenir. 341 lira nasıl 360 lira oluyoru daha iyi anlamamız için bu açıklamadan sonra Aşağıdaki tabloda TOPLAM BORÇ TUTARI nın hemen altındaki AYLIK GECİKME ZAMMI ORANI na bakarmısınız. Baktınız mı? Bakmadıysanız ben yazayım. Aylık gecikme zammı oranı 1,40 İşte Ekim, Kasım, Aralık aylarında ödenen emlak vergilari bundan dolayı genelde 360 TL oluyor.
Peki ben her yıl borcumu gecikmelide olsa o yıl içinde ödüyorum. Borcum kalmıyor. Bu 252,342 lirayı kim ödüyecek. Onuda açıklayayım. Şu kişiler ödüyecek Şimdiye kadar hiç emlak vergi borcunu ödemeyenlar; Yada yarısını ödemiş yarısını ödememiş olanlar; Yada son üç yıldır ödememiş olanlar. Siz borcunuzu ödedikten sonra Geri kaln borç borcunu öemeyenlere hisse başına paylaştırılıp onun borcu tespit edilir.
ÖRNEK 3 : Şimdiye kadar hiç Emlak vergi Borcunu ödememiş olan bir hissenin şuanki borcu 2,735 lira Şimdiye kadar tüm borçlarını ödemiş olanların hisse başına borcu ise 360 lira buna göre hesabını dağılımını ve değerlendirmesini size bırakıyoruz. Herşey şeffaf net ve belgeli.
Her kese sevgi ve saygılarımla.
Beyhan Demirkuş. Yöetim Kurulu Başkanı